Wpływ składników mleka na lipidogram

Avatar photo

Mleko oraz przetwory mleczne to bogate źródło związków o działaniu hipocholesterolemicznym. Odziaływanie prozdrowotne zauważyć można jednak na wielu polach. Składniki mleka nie tylko obniżają poziom cholesterolu, ale ich działania zauważyć można również w przypadku obniżania poziomu triacylogliceroli oraz ogólnym wpływie na redukcję masy ciała. Wszystkie z tych czynników pośrednio wpływają na rozwój chorób układu krążenia, a w tym miażdżycy. Poniższa tabela wskazuje dokładnie, jakie dawki poszczególnych składników mleka mogą dać nam pozytywną odpowiedź.

Składnik: Zawartość w mleku: Działanie hipocholesterolemiczne: Autor i rok badania:
Kwasy tłuszczowe
Kwas wakcenowy Zawartość kwasu wakcenowego wynosi 2,15 g/100g tłuszczu mlekowego. Obniżone stężenia triacylogliceroli i cholesterolu przy udziale 1,5% kwasu wakcenowego w diecie

Kwas wakcenowy zmniejsza zawartość tłuszczu w organizmie o ok. (-6%)  oraz zmniejszenie wielkości adipocytów (-44%).

Rutkowska i in, 2015,

Miciński i in, 2012

Kwasy omega 3 0,42 g/100g tłuszczu. Dawki w zakresie od 0,8 do 5,4 g wykazały, wzrost stężenia cholesterolu HDL o 1,6 mg/dl. Dawka 1,4 EPA wykazuje protekcyjne działanie względem mięśnia sercowego. Podolec i Kopeć, 2008

 

 

 

 

Zobacz również
śniadanie

 

 

Kwasy omega 6 1,80 g/100g tłuszczu. Zwiększenie spożycia kwasów omega-6 powoduję redukcje stężenia cholesterolu całkowitego o ok. 1mg/dl. Podolec i Kopeć, 2008
Laktofferyna 1% białek serwatki w mleku Laktoferryna przyjmowana w dawce 450mg/dobę przez 4 tygodnie powoduje spadek całkowitego poziomu chole­sterolu u 7 z 8 ochotników. Rakuś-Kwiatosz i Pac-Kożuchowska, 2014
Koenzym Q10 Zawartość w tłuszczu mlekowych=1,4 mg/dm3 mleka o zawartości tłuszczy 3,5 % Dawka 100mg/ dziennie przez 10 tygodni  powoduję zmniejszenie reakcji na stres oksydacyjny, jednocześnie zmniejsza stężenie cholesterolu całkowitego oraz podnosi poziom frakcji HDL. Digiesi i in, 1994,

Cichosz i Czeczot, 2011

Witamina A 500 IU retinolu/250ml mleka (szklanka mleka). Zapotrzebowanie na witaminę A 2,500 j.m/dobę,

Leczniczo (walka z wolnymi rodnikami) od 10000-50000 j.m./dobę.

Kuczyńska i in, 2013
Witamina E W mleku występuję w ilości ok. 13-30 µg/g tłuszczu. Dawki 2,7-15 mg/dobę, wykazują działanie antyoksydacyjne. Zaborska i in, 2015

Piśmiennictwo

  1. Digiesi V., Cantini F., Oradei A., Bisi G., Guariono GC., Brocchi A., Belladni F., Mancini M., Littarru GP.: Coenzyme Q10 in essential hypertension. Mol Aspects Med. 15, 257-63, 1994.
  2. Kopeć G., Podolec P.: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 w prewencji chorób sercowo – naczyniowych – u kogo stosować?. Kardiol Pol, 67, 1299-1303, 2009.
  3. Kuczyńska B., Nałęcz-Tarwacka T., Puppel K., Gołębiewski M., Grodzki H., Slósarz J.: Zawartość bioaktywnych składników mleka w zależności od modelu żywienia krów w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(4), 2011.
  4. Rutkowska E., Tambor K., Rutkowska J., Stołyhwo A.: Charakterystyka prozdrowotnych kwasów tłuszczowych tłuszczu mlecznego. Probl Hig Epidemilol 96(2), 377-386, 2015.
  5. Zaborska A., Król J., Brodziak A.: Witamina E – właściwości i znaczenie dla człowieka. Przemysł Spożywczy, 69, 12, 28-31, 2015.