Badanie wśród polskich seniorów: kto jest szczególnie zagrożony niedożywieniem?

Avatar photo
seniorzy

W Nutrients pod koniec stycznia pojawiło się badanie przeprowadzone wśród 320 polskich seniorów. Naukowcy zakwalifikowali do niego osoby w wieku powyżej 60. roku życia. Kwestionariusze ankiet dystrybuowali wśród mieszkańców dwóch województw: w Świętokrzyskim (Kielce, Sandomierz i ich okolice) oraz w Dolnośląskim (Wrocław, okolice Oławy). Niemal 75% osób zdiagnozowali jako cechujące się ryzykiem niedożywienia. Badacze postanowili sprawdzić, jak styl życia koreluje z odżywieniem. Autorami pracy jest zespół składzie: Robert Gajda, Ewa Rączkowska, Dominika Mazurkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i Edyta Suliga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). Oto co udało się im ustalić.

Co wpływa na zagrożenie niedożywieniem?

Zwiększone ryzyko zauważono u:

  • Mężczyzn po 75. roku życia
  • Osób żyjących w mniejszych miejscowościach
  • osób pijących alkohol
  • osób palących
  • mieszkających samotnie
  • śpiących poniżej 6 godzin dziennie
  • śpiących powyżej 8 godzin dziennie
  • osób charakteryzujących się niską lub średnią aktywnością fizyczną
ogród osoba starsza
caftor / 123RF

Jaki styl życia prowadzą polscy seniorzy?

Inne ciekawe wnioski z badania mogą dotyczyć samych odpowiedzi na pytania kwestionariusza. Dowiadujemy się z niego, że 43% osób było palaczami. Podobna ilość konsumuje alkohol. Ponad połowa seniorów śpi zalecane 7-8 godzin dziennie (57%). Większość osób starszych określa swoją aktywność jako umiarkowaną i są bardziej aktywni w tygodniu niż w weekendy. 

Podsumowanie

Badacze wskazują, że wnioski pracy powinny zostać uwzględnione w lepszym planowaniu i działaniu zaradczym wobec ryzyka niedożywienia wśród określonych grup osób starszych.

Pełne badanie dostępne na stronie: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/607/pdf 

Źródło: Gajda, R., Raczkowska, E., Mazurkiewicz, D., & Suliga, E. (2022). Differentiation of Nutritional Risk among Polish Seniors Based on Selected Lifestyle Characteristics. Nutrients14(3), 607.