Zimną wodą umyjesz ręce tak samo skutecznie jak ciepłą

Bardzo ciekawe wnioski płyną z opublikowanego w Journal of Food Protection badania naukowców z Rutger University-New Brunswick: wzięli oni pod lupę różne czynniki, które wpływają na pozbycie się z rąk niechcianych, groźnych bakterii (w badaniu użyto niepatogenną escherichia coli na grupie 20 osób, 20-krotnie przez 6 miesięcy).

conderdesgin, pixabay, cc0

Co istotne, do tej pory brak było zgodności na to, czy cieplejsza woda daje korzyści podczas mycia rąk. Z jednej strony brak było konkretnych dowodów, z drugiej strony samo FDA rekomendowało jednak mycie rąk ciepłą wodą jako skuteczniejsze. Stąd też wyniki, o których dzisiaj mowa mają spore znaczenie praktyczne – szczególnie, gdy tak dużo mówi się w ostatnich czasach o ekologii i rozsądnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi.

Wnioski z badania:

  • Czas mycia ma wpływ na skuteczność usuwania bakterii (czas 10 sekund jest już wystarczający)
  • Nie stwierdzono różnicy w skuteczności w zależności od temperatury wody
  • Specjalne mydło przeciwbakteryjne (1% chloroxylenol) nie wykazywało znaczących korzyści względem zwykłego
  • Zaobserwowano różnice między poszczególnymi badanymi, chociaż nie między mężczyznami i kobietami. Różnica wynikało z cech indywidualnych badanych

Źródło: jfoodprotection.org