Avatar photo

Karolina Skowroń

Studentka trzeciego roku Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Pasjonująca się trendami żywieniowymi i aktywnością fizyczną, w szczególności wrotkarstwem szybkim.

6 Articles Published | Śledź: