Monika Jaśkiewicz

Absolwentka dietetyki I stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie aktualnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Propagatorka zdrowego stylu życia, wciąż poszerzająca swoją wiedzę i umiejętności, działająca w myśl zasady „medycyna zmienia się, gdy zmienia się kuchnia”.

2 Articles Published | Śledź: