Avatar photo

Paulina Plata

Absolwentka kierunków żywienie człowieka i ocena żywności, specjalność: żywienie człowieka oraz technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność: żywienie człowieka i nauki konsumenckie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

3 Articles Published | Śledź: