Zarobki naukowców żywieniowych w USA – raport IFT

Avatar photo
zarobki naukowców żywieniowych usa

Institute of Food Technologists’ (IFT) przedstawił raportowany co dwa lata stan zatrudnienia i zarobków w branży nauki o żywieniu w Stanach Zjednoczonych. Po tym jak w 2011 widoczny był spadek zarobków – rok 2013 był już lepszy i średnie zarobki (mediana) wyniosły w 2013 roku 90 tys. dolarów rocznie – czyli były o 3,4% wyższe niż przy poprzednim badaniu.

Co interesujące – w badaniu po raz pierwszy stwierdzono wzrost liczby kobiet poniżej 30. roku życia. Jest to widoczna odmiana i możliwy nowy trend w strukturze zatrudnienia w branży.

Stan rynku się poprawia

Ostatnie badania rynku wskazują na pozytywne zmiany. O ile kryzys ekonomiczny sprawiał, że w 2009 roku sytuacja była bardzo trudna a w 2011 brakowało nowych miejsc pracy – to obecny raport wskazuje, że pracodawcy już poszukiwali nowych osób. Również większość zatrudnionych wypowiadała się pozytywnie o swoich warunkach pracy i była nią usatysfakcjonowana. Wciąż kluczową specjalizacją w branży pozostaje bezpieczeństwo żywności.

Zobacz również
oferty pracy

Źródło: foodnavigator-usa.com