Tymianek jako środek wspomagający wydolność fizyczną

Nowe badanie opublikowane w Journal of the International Society of Sports Nutrition wskazuje, że tymianek może być skutecznym środkiem zwiększającym wytrzymałość fizyczną.

Tymianek znany jest od tysięcy lat, stosowany obecnie najczęściej jest jako aromatyczna przyprawa, ze względu na zawartość tymolu i karwakrolu. Od dawna znane są jego właściwości przeciwbakteryjne, a obecnie wykazano, że roślina ta może być także używana jako suplement wspomagający wydolność fizyczną.

pixabay, CC0

W celu określenia efektywności ekstraktu z tymianku, naukowcy przeprowadzili badania na 20 szczurach, które podzielili na dwie grupy, jednej z grup podawano wodę pitną, drugiej z kolei ekstrakt z tymianku w ilości 400mg/kg masy ciała. Następnie badano wytrzymałość szczurów podczas treningu w kołowrotku. Mierzono czas do wycieńczenia, pobrano próbki serum oraz wycinki z mięśni płaszczkowatych, a także określano aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPx) oraz stężenie dialdehydu malonowego (MDA).

Kluczowym i najbardziej znaczącym odkryciem tego badania był wpływ ekstraktu z tymianku na wytrzymałość fizyczną. Grupa suplementowana była w stanie biec przez ponad 4 razy dłuższy czas (średnio 3066 sekund) niż grupa, której była podawana woda (średnio 653 sekund).

Ciekawą obserwacją w grupie przyjmującej ekstrakt z tymianku jest duży wzrost stężenia MDA, który jest jednym z produktów procesów peroksydacji lipidów, oraz wzrost aktywności SOD i GPx, czyli enzymów, których główną funkcją jest chronienie komórek przed szkodliwym działaniem nadtlenków.

Z jeden strony mogłoby to obalać hipotezę o przeciwutleniającym działaniu tymianku, z drugiej strony naukowcy wnioskują, że wzrost ten może być spowodowany dłuższym wysiłkiem fizycznym, aniżeli bezpośrednim działaniem tymianku. Wpływ ćwiczeń fizycznych na zwiększone generowanie reaktywnych form tlenu i wzrost peroksydacji lipidów został stwierdzony w wielu badaniach. Podejrzewa się, że podanie większych ilości ekstraktu tymiankowego mogłaby rzeczywiście działać przeciwutleniająco.

Jak na razie nie określono jaki mechanizm może być odpowiedzialny za zauważalny wzrost wytrzymałości, jednak najprawdopodobniej jest to związane z zaobserwowanym obniżeniem lepkości krwi w grupie, której podawano ekstrakt, z uwagi na to, że lepkość krwi jest powszechnie korelowana z objętością minutową serca, dostarczaniem tlenu do tkanek, pułapem tlenowym, oksydacją lipidów i wytrzymałością podczas wysiłku fizycznego.

Podsumowując, tymianek może korzystnie wpływać na wyniki sportowe i znaleźć praktyczne zastosowanie pod tym kątem, potrzebne są jednak dalsze badania w celu lepszego zrozumienia dokładnych mechanizmów działania tej substancji.

Literatura:

Khani M, Motamedi P, Dehkhoda MR, Dabagh nikukheslat S, Karimi P. Effect of thyme extract supplementation on lipid peroxidation, antioxidant capacity, PGC-1α content and endurance exercise performance in rats. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:11.
URL: https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-017-0167-x