Żywienie człowieka – Jan Gawęcki (red.) – [RECENZJA]

Tytuł: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom 1
Autor: Jan Gawęcki
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo: PWN
Ilość stron: 560

Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu – redakcja naukowa Jan Gawęcki. Tom 1. PWN

Żywienie człowieka pod redakcją Jana Gawęckiego to trzytomowa seria podręczników poświęconych żywieniu człowieka, dietetyce i zagadnieniom z zakresu zdrowia publicznego. Skierowana jest przede wszystkim do studentów kierunków żywienie człowieka i dietetyka, a także pielęgniarstwa, medycyny i organizacji turystyki.

Treści jakie obejmuje pierwszy tom „Żywienia człowieka” to przede wszystkim podstawy dotyczące fizjologii trawienia i przyswajania pożywienia, potrzeby energetyczne organizmu i ich zaspokajanie, a także omówienie składników pokarmowych wraz z aspektem wartości odżywczej i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

W książce znalazły się ponadto zagadnienia związane z normami żywienia, wzbogacaniem żywności i stosowanymi do niej przemysłowo dodatkami oraz jej najpopularniejszymi zanieczyszczeniami i znanymi substancjami antyodżywczymi.

Czytelnik jest wprowadzany w zagadnienia żywieniowe krok po kroku – autorzy – a jest to zespół wybitnych specjalistów z tej dziedziny, opisali wszystkie najważniejsze zagadnienia w sposób niezwykle przystępny i zrozumiały. Dla większej zrozumiałości treści w podręczniku został zamieszczony słowniczek najważniejszych pojęć, liczne grafiki i tabele, które ułatwiają przyswajanie i zapamiętywanie informacji. Jedną z takich dobrze opracowanych, informatywnych rycin może być ta dotycząca oznakowania produktu zawierającego informację żywieniową na opakowaniu.

Każdy rozdział zakończony jest spisem aktualnych publikacji naukowych z danego tematu dla osób chcących dodatkowo poszerzyć wiedzę.

Zobacz również
nuvero

Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu pod redakcją Jana Gawęckiego (Tom 1) to szeroki przekrój tematów z zakresu podstaw żywienia człowieka przedstawiony w przystępny, zrozumiały sposób. Jest to jeden z najczęściej polecanych studentom podręczników z przedmiotu. Książka ta powinna wejść także do obowiązkowego kanonu podręczników skierowanych do osób uczestniczących w kursach zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy jako dietetyk czy doradca żywieniowy.

Książkę „Żywienie człowieka Podstawy nauki o żywieniu Jana Gawęckiego (Tom 1) polecana jest studentom kierunków dietetycznych, żywieniowych, medycznych oraz AWF. Dokładna jej lektura daje możliwość holistycznego spojrzenia na problematykę żywienia człowieka i może uchronić przed rozpowszechnianiem różnego rodzaju mitów wynikających z nieznajomości przedmiotu.