Avatar photo

Agnieszka Kosydor

Jestem absolwentką Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, wydziału Nauk o Zdrowiu. Ukończyłam również studia podyplomowe na WSNS w Lublinie na kierunku Dietetyka i planowanie żywienia oraz kursy: dietetyka kliniczna, dietetyka sportowa, doradca dietetyczny, psychodietetyka i dietetyka w kosmetologii. Dietetyka jest moją największą pasją. Moim głównym celem jest ukształtowanie u ludzi dobrych nawyków żywieniowych. Do każdej osoby podchodzę jednostkowo, z indywidualnym uwzględnieniem potrzeb takich jak: tryb pracy, możliwości czasowe i finansowe oraz preferencje żywieniowe. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i kursach.

11 Articles Published | Śledź: