Wpływ tłuszczu w jedzeniu na odczucia smaku w mózgu ?

Avatar photo
tłuszcz odczucia mózgu

Zawartość tłuszczu w pożywieniu może zmniejszać aktywność kluczowych dla odczuwania smaku obszarach mózgu – wynika z najnowszych badań opublikowanych w „Chemosensory Perception” Springera. Badaniem zajęła się wspólnymi siłami grupa naukowców z Uniwersytetu w Nottingham oraz międzynarodowej firmy Unilever.

Prowadzone przez trzy lata badania miały na celu przybliżenie nas do odpowiedzi na pytanie w jaki sposób najlepiej uzyskać zdrowe jedzenie bez negatywnego wpływu na odczuwanie smaku.

W ramach badania wykorzystano skaner MRI – szczególnej analizie poddano obszar mózgu odpowiadający za odczuwanie smaku. Wykorzystano cztery różne preparaty owocowe o tych samych właściwościach poza zawartością tłuszczu – jeden nie zawierał go w ogóle, pozostałe zaś w różnych ilościach.

Rezultatem było to, że tłuszcz wpływał na redukcję aktywności tych właśnie kluczowych rejonów mózgu. Może to sugerować, że zawartość tłuszczu ma przełożenie na odczucia smakowe – jednak jak podkreślają naukowcy – te badania jeszcze tego bezpośrednio nie potwierdzają.

Zobacz również

Źródło: University of Nottingham,  19.07.2012