Zawartość tłuszczu – wzór

zawartość tłuszczu wzór

Zawartość tłuszczu w ciele można mierzyć przy pomocy różnego rodzaju specjalistycznych sprzętów. W praktyce jednak jeśli nie mamy możliwości bądź czasu zmierzyć tego wskaźnika na specjalistycznym sprzęcie można wykorzystać standardowy, bardzo prosty wzór na zawartość tłuszczu w organizmie.

Zawartość tłuszczu – wzór BMI

Aby obliczyć zawartość tłuszczu w ciele obliczamy BMI – tutaj dostępny wzór BMI. Podstawiamy następnie do wzoru typowego dla osób dorosłych:

Zawartość tłuszczu = ( 1,2*BMI) + (0,23*wiek) – (10,8*płeć) – 5,4

W miejsce BMI wstawiamy obliczone BMI, wiek podajemy w latach, a dla płci wstawiamy 1 dla mężczyzn i 0 dla kobiet.

Zobacz również
pitaja smoczy owoc

Oczywiście istnieje wiele różnych, alternatywnych metod pomiaru tłuszczu. Ten jest jednym z prostszych.