FDA: PFAS w żywności

pfas

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. FDA – Food and Drug Administration) potwierdziła, że ​​PFAS czyli związki perfluorowane – pochodne sulfonianu perfluorooktanu znajdują się w żywności.

W poniedziałek (03.06.2019) FDA publicznie uznała wstępne wyniki dochodzenia agencji na temat tego, w jaki sposób związki zostały wykryte w żywności, którą spożywamy.

Co to jest PFAS?

PFAS to rodzina prawie 5000 syntetycznych związków chemicznych, które są niezwykle trwałe w środowisku i w organizmie człowieka. PFAS obejmuje związki znane jako PFOS, PFOA i GenX. Wszystkie te związki chemiczne charakteryzują się specyficznymi wiązaniami fluoru i węgla, które są trwałe i trudne do rozbicia w środowisku lub w naszym organizmie. Te związki chemiczne mogą łatwo migrować do powietrza, kurzu, żywności, gleby i wody, a następnie kumulować się w organizmie.

Jak PFAS wpływa na zdrowie?

Związane są one z niekorzystnym wpływem na zdrowie, w tym z uszkodzeniem wątroby, chorobami tarczycy, obniżoną płodnością, wysokim poziomem cholesterolu, otyłością, zaburzeniami hormonalnymi i nowotworami.  W organizmie PFAS gromadzą się głównie we krwi, nerkach i wątrobie. W badaniu przeprowadzonym w 2007 r. przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention oszacowano, że substancje chemiczne PFAS można wykryć we krwi 98% populacji USA.

Jakie jest zastosowanie PFAS?

PFAS są używane przez różne branże ze względu na ich zdolność do nieprzywierania oleju i wody. Były produkowane od lat 40. XX wieku i można je znaleźć w m.in.  farbach, środkach czyszczących, opakowaniach do żywności czy pianach gaśniczych.

Na temat dochodzenia

Wyniki dochodzenia FDA zostały początkowo przedstawione przez agencję podczas 29. dorocznego spotkania Society of Environmental Toxicology and Chemistry w Helsinkach w maju 2019 roku. Odkrycia będą prezentowane na nowo zaktualizowanej stronie internetowej FDA o PFAS, która ma zostać opublikowana wkrótce.

fda
gyddink / 123RF

Badanie

FDA badała farmę mleczarską w pobliżu amerykańskiej bazy sił powietrznych, w której stosowano pianki gaśnicze zawierające PFAS. Naukowcy przeanalizowali 13 próbek z gospodarstwa mlecznego, w tym: wodę, paszę dla zwierząt i 5 próbek mleka. Wszystkie 13 próbek miało wykrywalne poziomy PFAS, które miały podobną strukturę chemiczną, jak piany gaśnicze.

FDA stwierdziła, że ​​próbki zostały „uznane za problem dla zdrowia ludzkiego, a mleko z gospodarstwa zostało wycofane”. FDA zauważyła, że ​​nawet po tym, jak krowy nie były narażone na wodę lub paszę skażoną PFAS, nagromadzone związki chemiczne mogą pozostać w ich organizmie. Zaledwie 30 dni spożywania skażonej żywności i wody wymagałoby 1,5 roku, aby z organizmu krowy zniknęły te szkodliwe związki.

FDA przeanalizowała również próbki z gospodarstw w pobliżu zakładu produkcyjnego PFAS. Produkty sprzedawano na lokalnych targowiskach. Według FDA wiadomo, że studnie wodne z tego obszaru są zanieczyszczone PFAS znanym jako GenX. Z 20 przetestowanych próbek, 16 było warzywami liściastymi, takimi jak sałata, kapusta, kapusta włoska i kapusta włoska. Wśród 15 wykazało wykrywalny poziom PFAS. Według FDA „próbki zostały określone jako mało prawdopodobne, aby stanowiły zagrożenie dla zdrowia ludzkiego”.

Zobacz również
pasteryzacja w domu

Agencja przetestowała również 91 próbek żywności zebranej w ramach badania Total Diet Study FDA 2017. Badanie jest ciągłym programem FDA, który monitoruje około 800 zanieczyszczeń i składników odżywczych, które są w przeciętnej amerykańskiej diecie. W ramach tego programu Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia FDA kupuje, przygotowuje i analizuje około 280 różnych produktów spożywczych i napojów z całego kraju cztery razy w ciągu roku. Według strony internetowej 10 z 91 przetestowanych produktów spożywczych miało wykrywalne poziomy PFAS, ale w stopniu, który nie został uznany za zagrażające zdrowiu ludzkiemu.

Podsumowanie

PFOS i PFOA są dwoma najczęściej badanymi substancjami chemicznym i zostały uznane przez United States Environmental Protection Agency (Agencja Ochrony Środowiska) za zanieczyszczenia o rosnącym znaczeniu. PFOS został dobrowolnie wycofany z produkcji w Stanach Zjednoczonych przez 3M, jego głównego producenta, począwszy od 2000 r. W 2006 r. PFOA również zaczęto wycofywać. PFOA i PFOS nie są już produkowane ani importowane do USA, ale m.in. GenX, pozostają w obiegu.

FDA zobowiązała się do lepszego rozumienia roli PFAS w żywności. Strona odnotowuje, że w tym roku powołała wewnętrzną grupę roboczą do oceny tego problemu i współpracuje z partnerami w celu ustanowienia większej liczby lokalnych laboratoriów badawczych.

Źródło: https://edition.cnn.com/2019/06/03/health/pfas-food-supply-fda/index.html

Więcej informacji na temat PFAS w żywności: https://www.fda.gov/food/chemicals/and-polyfluoroalkyl-substances-pfas