Podaż grillowanego mięsa wpływa istotnie na raka piersi

podaż grillowanego mięsa

Teza: Grillowane, wędzone i przyrządzane w stylu barbecue mięso jest bogate w policykliczne węglowodory aromatyczne, które są silnym karcynogenem (substancją rakotwórczą) i mogą wpływać na rozwój raka piersi i jego śmiertelność. Jednakże wcześniejsze badania nie zajmowały się ocenianiem zależności między spożyciem wspomnianego wcześniej mięsa do czasu przeżycia w okresie remisji lub po usunięciu nowotworu.

Metoda: Przeprowadzono wywiad wśród 1508 kobiet dotkniętych nowotworem piersi w latach 1997/1998 i użyto wyników jako bazy pod obecne badanie, po czym ponowiono ankietę pięć lat później. Pytania dotyczyły spożycia mięsa poddanego grillowaniu, wędzeniu czy sporządzeniu barbecue. Wśród badanej grupy nastąpiło 597 zgonów, w czym 237 nie miało związku z toczącą się chorobą nowotworową.

podaż grillowanego mięsa
© dolgachov / 123RF

Wyniki: Wykazano ścisłą zależność między spożyciem grillowanego mięsa a wyższą śmiertelnością w grupie kobiet, chorujących na nowotwór piersi. Okazało się, że wszystkie zgony (również niezwiązane z nowotworem) skorelowane były z wysokim spożyciem omawianego produktu. Wśród kobiet, które regularnie jadły grillowane mięso, stwierdzono zwiększone ryzyko zgonu aż o 31%. Co ciekawe w grupie kobiet, które zaznaczały, iż spożywają grillowany/wędzony drób/ryby, śmiertelność była niższa.

Zobacz również
chemioterapia

Źródło: JNCI