WHO: nowe wytyczne dotyczące prewencji demencji

Avatar photo
demencja who

Miliony ludzi na całym świecie doświadcza demencji, a naukowcy wciąż nie wiedzą dokładnie, co powoduje ten stan. Niemniej jednak nowo opublikowane wytyczne prewencyjne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oceniają 12 czynników ryzyka i oferują porady, jak je rozwiązać. Poradnik jest dostępny online.

Najczęstszą postacią demencji jest choroba Alzheimera. Wzrastająca liczba pacjentów z tym schorzeniem sprawiła, że ​​badania nad demencją stały się światowym priorytetem. Niektóre z wymienionych czynników są związane ze stylem życia i jako takie można je modyfikować. Dlatego aby poprawić komfort życia i zmniejszyć ryzyko rozwoju różnych chorób, w tym demencji.

Nowe wytyczne WHO

W niniejszych wytycznych dokonano przeglądu istniejących dowodów dotyczących najważniejszych czynników ryzyka związanych ze stylem życia związanych z demencją i uwzględniono każdy z tych czynników przy wydawaniu zaleceń dotyczących prewencji.

Autorzy nakierowali zalecenia na podmioty świadczące opiekę zdrowotną na całym świecie, ale mają nadzieję, że wytyczne będą stanowić wiarygodne źródło informacji dla przedstawicieli zdrowia publicznego, pomagając im w opracowywaniu lepszych strategii zapobiegania i opieki nad pacjencjami z demencją.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 30 lat liczba osób z demencją potroi się”, ostrzega dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji. Dowody naukowe zebrane dla tych wytycznych potwierdzają to, co od pewnego czasu podejrzewamy – to co jest dobre dla naszego serca, jest również dobre dla naszego mózgu”, dodaje dr Ghebreyesus.

12 czynników ryzyka

W swoich nowych wytycznych WHO ocenia 12 możliwych czynników ryzyka dla demencji i oferuje porady co do każdego z nich. Te czynniki to:

– niski poziom aktywności fizycznej,

– palenie tytoniu,

– wadliwa dieta,

– nadużywanie alkoholu,

– osłabiona lub upośledzona funkcja poznawcza,

– izolacja społeczna,

– przyrost masy ciała poza granicami normy, co prowadzi do otyłości,  

– nadciśnienie tętnicze,

– cukrzyca,

– dyslipidemia,

Zobacz również
intendent

– depresja

– utrata słuchu.

Specjaliści WHO zauważyli, że istnieją umiarkowane dowody na poparcie tezy, że bycie bardziej aktywnym fizycznie i przestrzeganie diety w stylu śródziemnomorskim (obiecująca jest także dieta DASH) może odgrywać ochronną rolę przed osłabieniem funkcji poznawczych. To samo dotyczy zmniejszenia spożycia alkoholu.

Wytyczne WHO przedstawiają, że nie ma dowodów na to, że suplementy diety jak witaminy z grupy B, antyoksydanty, kwasy omega-3, preparaty wieloskładnikowe lub miłorząb dwuklapowy chronią przed rozwojem demencji. Przypominają także, że dorośli w wieku 65 lat i powyżej powinni podejmować co najmniej 150 minut w tygodniu wysiłku tlenowego o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75 minut w ciągu tygodnia intensywnego wysiłku tlenowego bądź kombinację umiarkowanej i intensywnej aktywności.

Obecnie nie ma wystarczających dowodów, że angażowanie się w więcej działań społecznych, przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych lub noszenie aparatów słuchowych może zmniejszyć ryzyko demencji. WHO podkreśla jednak, że zaangażowanie społeczne, odpowiednie leczenie depresji i radzenie sobie z utratą słuchu są ważne.

Podsumowanie

Istnienie potencjalnie modyfikowalnych czynników ryzyka oznacza, że ​​zapobieganie otępieniu jest możliwe dzięki podejściu opartemu na zdrowiu publicznym, w tym wdrożeniu kluczowych interwencji, które opóźniają lub spowalniają spadek funkcji poznawczych lub demencję”. Specjaliści WHO wyjaśniają, że plan działania organizacji dla poprawy globalnych wyników zdrowotnych wymienia prewencję i terapię demencji jako priorytet. Podkreślają także, że celem planu działania jest poprawa jakości życia osób z demencją, ich opiekunów i rodzin.

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325206.php

Oficjalna publikacja WHO: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312180/9789241550543-eng.pdf?ua=1