Wytyczne PTD dla usług dietetycznych w ramach opieki koordynowanej

Avatar photo

Ministerstwo Zdrowia opublikowało „Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki i krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej do udzielania konsultacji dietetycznych w opiece koordynowanej w POZ„.

Co reguluje dokument?

Od 1 października 2022 uruchomiony został program opieki koordynowanej w ramach POZ. Dzięki niemu możliwe są usługi dietetyków, uzupełniające wachlarz świadczeń NFZ. Dokument kształtuje dobre praktyki udzielania takich usług.

Kto powinien trafić do dietetyka?

Wytyczne wymieniają katalog schorzeń, które warto wesprzeć konsultacjami dietetycznymi. Są to:

  • kardiologia (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków)
  • diabetologia (cukrzyca)
  • endokrynologia (niedoczynność tarczycy, diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich)
  • pulmonologia/alergologia (POCHP, astma)

Wytyczne sugerują, by pacjent uzyskiwał po przepisaniu do dietetyka przez lekarza prowadzącego dostęp do trzech bezpłatnych porad dietetycznych w danym roku kalendarzowym. Mają one być finansowane ze środków publicznych.

Zobacz również
niedoczynność tarczycy odchudzanie

Pacjent powinien trafić do dietetyka z uzupełnionym dzienniczkiem żywieniowym, którego wzór jest podany w dokumencie. Sama wizyta powinna mieć cel ilościowy/jakościowy (lepsze wyniki badań, pomiary antropometryczne).

Kto może świadczyć usługi dietetyczne w POZ?

Zgodnie z dokumentem „do udzielania konsultacji dietetycznej uprawnieni są dietetycy posiadający kwalifikacje określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196501.pdf).

W dokumencie znajdziemy także proponowany czas trwania wizyty, wyposażenie, jej rekomendowany przebieg.