Doustne przyjmowanie witaminy D osłabia reakcję zapalną wywołaną oparzeniami słonecznymi

Avatar photo

Pomimo tego, że znamy już całkiem dobrze immunomodulujące właściwości witaminy D, efekt ten nie został jeszcze opisany w żadnym eksperymencie in vivo na ludziach. Stworzono zatem badanie, które weryfikowałoby teorię o ochronnych właściwościach witaminy D w przypadku oparzeń słonecznych.

20 zdrowych dorosłych zostało wybranych do podwójnie ślepej próby – otrzymywali placebo lub wysoką dawkę witaminy D3 godzinę po kontrolowanym oparzeniu skóry, wywołanym promieniowaniem ultrafioletowym. W porównaniu do placebo, uczestnicy otrzymujący witaminę D w dawce 200 000 IU wykazywali obniżoną ekspresję czynników prozapalnych TNF-alfa i iNOS na podstawie biopsji 48 godzin po oparzeniu.

Badanie potwierdziło istotną rolę witaminy D dla zachowania homeostazy skóry oraz jej znaczenie jako czynnika przeciwzapalnego u ludzi.

Zobacz również
krzywica

Badanie K. Lu, J. Scott, L. Das, S. Ahsanuddin, K. Cooper, R. Boxer

Pełny artykuł dostępny na PubMed