Ryzyko przedwczesnego zgonu: składniki odżywcze z żywności a z suplementów diety

Avatar photo
jedzenie suplementy

Odpowiednie spożycie pewnych składników odżywczych jest związane ze zmniejszeniem ryzyka przedwczesnej śmierci z jakiejkolwiek przyczyny, gdy źródłem składników odżywczych jest żywność, ale nie suplementy, jak informują najnowsze analizy. Nie było związku między stosowaniem suplementów diety a mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci.

Ponadto nadmierne spożycie wapnia wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu raka, co według naukowców było związane z dodatkowymi dawkami wapnia przekraczającymi 1000 mg/dobę. Badanie zostało opublikowane w „Annals of Internal Medicine” .

Ponieważ nadal analizuje się potencjalne korzyści i szkody wynikające ze stosowania suplementów, istnieją badania, które potwierdziły zależność między nadmierną podażą składników odżywczych a niekorzystnymi skutkami, w tym podwyższonym ryzykiem występowania niektórych nowotworów” – powiedziała Fang Fang Zhang profesor nadzwyczajny w Friedman School of Nutrition Science and Policy na Tufts University (USA) oraz jeden z autorów badania. „Ważne jest, aby zrozumieć rolę, jaką składnik odżywczy i jego źródło mogą odgrywać dla zdrowia, zwłaszcza jeśli efekt może nie być korzystny”.

W badaniu wykorzystano reprezentatywną próbę obejmującą dane od ponad 27 000 dorosłych w wieku 20 lat i starszych w USA, aby ocenić związek między stosowaniem suplementów diety a śmiercią ze wszystkich przyczyn, a także na skutek chorób układu sercowo-naczyniowego i nowotworów. Naukowcy ocenili, czy odpowiednie lub nadmierne spożycie składników odżywczych było związane z przedwczesną śmiercią oraz czy spożycie ze źródeł pokarmowych w porównaniu z suplementami diety miało jakikolwiek wpływ na te zależności.

Ustalając związek między spożyciem składników odżywczych a ryzykiem przedwczesnej śmierci, naukowcy odkryli, że:

– odpowiednie spożycie witaminy K i magnezu wiązało się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci ze wszystkich przyczyn;

– odpowiednie spożycie witaminy A, witaminy K i cynku wiązało się z niższym ryzykiem przedwczesnego zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, 

– nadmierne spożycie wapnia było związane z wyższym ryzykiem przedwczesnego zgonu z powodu raka.

Kiedy oceniono źródła przyjmowania składników odżywczych (żywność vs. suplement), naukowcy odkryli:

– niższe ryzyko przedwczesnej śmierci związane z odpowiednim spożyciem witaminy K i magnezu było ograniczone do podaży ich z diety, a nie z suplementów;

– niższe ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego związane z odpowiednim spożyciem witaminy A, witaminy K i cynku było ograniczone do składników odżywczych z żywności, a nie z suplementów;

–  spożycie wapnia z podaży suplementów wynoszącej co najmniej 1000 mg/dobę było związane ze podwyższonym ryzykiem zgonu z powodu raka, ale w przypadku wysokiej podaży wapnia z diety  nie zauważono takiej zależności.

Zobacz również
sprint ogień

Ponadto naukowcy odkryli, że suplementy diety nie mają wpływu na ryzyko przedwczesnej śmierci u osób z niskim spożyciem składników odżywczych. Zamiast tego zespół odkrył wskazania, że ​​stosowanie suplementów witaminy D przez osoby bez symptomów niedoboru witaminy D może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zgonu ze wszystkich przyczyn, w tym nowotworów. Potrzebne są dalsze badania nad tym potencjalnym połączeniem.

 „Badanie to potwierdza również znaczenie identyfikacji źródła składników odżywczych podczas oceny wyników przedwczesnej śmiertelności” – komentują autorzy badania.

W badaniu wykorzystano 24-godzinne wywiady żywieniowe z sześciu dwuletnich cykli, pochodzące z National Health and Nutrition Examination Survay, przeprowadzane o 2010 r. Dla każdego składnika odżywczego dzienną suplementowaną dawkę obliczano łącząc częstotliwość spożycia danych produktów z informacjami o składzie oraz ilością składnika na porcję. Spożycie składników odżywczych z żywnośći oceniono za pomocą 24-godzinnego wywiadu spożycia.

Autorzy zauważają pewne ograniczenia, w tym czas badania stosowanych suplementów diety. Ponadto rozpowszechnienie i dawkowanie suplementów diety było zgłaszane samodzielnie. Może to mieć wpływ na obserwowane powiązania.

Źródło: Fan Chen, Mengxi Du, Jeffrey B. Blumberg, Kenneth Kwan Ho Chui, Mengyuan Ruan, Gail Rogers, Zhilei Shan, Luxian Zeng, Fang Fang Zhang. Association Among Dietary Supplement Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults. Annals of Internal Medicine, 2019;