Avatar photo

Patrycja Poziemska

Absolwentka Dietetyki I stopnia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z Dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kontynuuje tam naukę na studiach magisterskich. Uczestniczy w licznych konferencjach i projektach badawczych. Autorka monografii naukowej pod redakcją Zuzanny Goluch pt. Alergie i nietolerancje pokarmowe. Główne zainteresowania to: gastroenterologia i dietetyka funkcjonalna.

17 Opublikowane artykuły | Śledź: