Wraz z postępem wiedzy aktualizujemy nasze opublikowane artykuły

Wiedza o dietetyce szybko się rozwija. Dlatego w dbałości o aktualność naszych treści, wyniki nowych badań w artykułach oznaczamy ikoną lupy 🔎. Po najechaniu na nią w tekście zobaczysz datę zmiany. W stopce artykułu znajdziesz także datę pierwotnej publikacji oraz ostatniej aktualizacji treści.

Oto najnowsze aktualizacje:

Konferencje dietetyczne objęte patronatem medialnym portalu:

Książki o dietetyce objęte patronatem medialnym portalu:

Dietetyk – zbiór informacji o zawodzie

dietetyk - jak zostać dietetykiem

Spis treści: Zawód dietetyka w Polsce W naszym kraju rozwój nauk o żywności rozpoczął prof. A. Szczygieł. Natomiast za pioniera polskiej dietetyki uważano prof. J. Rutkowskiego, który przyczynił się do powstania pierwszego Wojewódzkiego Ośrodka Dietetycznego (przy AM Poznań) oraz Komisji Żywienia Człowieka PAN. Zakres zadań zawodowych dietetyka przedstawiono w załączniku 1 do Projektu Ustawy z…