Dietetyk – zbiór informacji o zawodzie

dietetyk - jak zostać dietetykiem

Spis treści: Zawód dietetyka w Polsce W naszym kraju rozwój nauk o żywności rozpoczął prof. A. Szczygieł. Natomiast za pioniera polskiej dietetyki uważano prof. J. Rutkowskiego, który przyczynił się do powstania pierwszego Wojewódzkiego Ośrodka Dietetycznego (przy AM Poznań) oraz Komisji Żywienia Człowieka PAN. Zakres zadań zawodowych dietetyka przedstawiono w załączniku 1 do Projektu Ustawy z…