Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych dziecka. Preferencje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym

Najwłaściwszym okresem w życiu człowieka, w którym należałoby kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe jest dzieciństwo. Dziecko kształtuje swoje wybory żywnościowe do 10. roku życia. Na wybór produktów żywnościowych przez dziecko, wpływa nie tylko  otoczenie rodzinne, ale również w dużej mierze otoczenie przedszkolne.

Działania, które podejmują rodzice, opiekunowie czy też nauczyciele w kwestii żywienia, wpływają na kształtowanie się prawidłowych lub nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Istotną rolę w prawidłowym kształtowaniu się nawyków żywnościowych odgrywają również reklamy telewizyjne, które na różne sposoby zachęcają dzieci do wyboru właśnie tych a nie innych produktów. Zabawki dodawane do produktów spożywczych są działaniami marketingowymi, często wpływającymi na wybory dziecka. Niestety podejmowane działania przez mass-media przynoszą negatywny skutek. Dzieci coraz częściej wybierają słodycze, zamiast wartościowego posiłku. Czekolady, batony, słodkie przekąski, stanowią pierwsze miejsce w rankingu wyborów żywionych dzieci w wieku przedszkolnym. Na kolejnym miejscu znajdują się fast-foody, a dopiero na dalszych miejscach produkty nabiałowe, warzywa i owoce. Kozłowska-Wojciechowska badała preferencje dzieci w Warszawie i woj. Mazowieckim. Z badań przez nią przeprowadzonych wynika, że 96% dzieci lubi słodycze, słone przekąski preferuje 85%, natomiast 60% z chęcią jada potrawy fast -food serwowane w barach szybkiej obsługi. Z przeprowadzonych badań można również wywnioskować, że z warzyw, które podawane są dzieciom na co dzień, najbardziej akceptowane są warzywa mdłe, pozbawione  niewyrazistego smaku, takie jak marchew, pomidor czy ogórek.

Przeczytaj także na dietetycy.org.pl:  Żywienie dzieci okiem praktyka

Nieprawidłowe żywienie dzieci jest czynnikiem, który wpływa na rozwój nadwagi i/lub otyłości. Nawyki żywieniowe dziecka można wyrabiać przez codzienne powtarzanie tych samych czynności. Jeżeli wpoimy dziecku, że przed każdym posiłkiem należy umyć ręce i za każdym razem będzie się mu o tym przypominało, to po pewnym czasie stanie się to jego nawykiem, i samo zacznie tą czynność wykonywać, bez przypominania mu o tym. Tak jak z myciem rąk przed posiłkiem, można w podobny sposób postępować z innymi czynnościami.  Ważnym elementem w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dziecka są wspólnie spożywane posiłki oraz  przyjazna atmosfera. Aby w odpowiedni sposób wpłynąć na kształtowanie się nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym ważna jest edukacja żywieniowa, która pozwoli dzieciom zrozumieć jak ważne jest prawidłowe żywienie, jakie mogą być konsekwencje złego odżywiania i w jaki sposób dobrze  się odżywiać. Główny celem edukacji żywieniowej jest przekazanie wiedzy na temat żywienia, która jest potwierdzona badaniami naukowymi.

Bibliografia:

  1. Wagner N, Meusel D, Hoger Ch i wsp. Health promotion in kindergarten children: an assessment of evaluated projects in German. J Public Health 2005; 13: 291-295
  2. Kolarzyk E., Janik A., Kwiatkowski J., Zwyczaje żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym, Prob Hig Epidemiol 2008, 89(4): 527-532
  3. Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M. Badanie Preferencji żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczn PZH 2005; 5(2): 165-169.
  4. Roszko-Kirpsza J., Olejnik B.J., Zalewska M., Marcinkiewicz S., Maciorowska E., Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia, Prob Hig Epidemiol 2011, 92(4): 799-805
  5. Robinson TN, Borzekowski DL, Matheson DM, et. Al. Effects of fast food branding on young children’ preferences. Arch Pediatr Adolesc Med 2007; 161 (8): 792-797.
  6. Szotowa W., „Żywienie dzieci zdrowych”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, 1992, Warszawa
  7. Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel- Zawadzka M., Program edukacji żywieniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców realizowany w Krakowie. Studia Medyczne 2008;11:65-69
  8. Zalewska M, Maciorkowska E., Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 375–378

O autorze

Paulina Dopierała

Jestem absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzę własną poradnię dietetyczną Diet-Vital. Interesuje mnie szczególnie żywienie dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących

Yes No