Niedowaga a wcześniejsza menopauza

Avatar photo
niedowaga a menopauza
https://dietetycy.org.pl/niedowaga-skutki/

Niedowaga może zwiększać ryzyka występowania wcześniejszej menopauzy

niedowaga a menopauza
pixabay, cc0

Naukowcy sugerują, że niedowaga może zwiększać ryzyko wystąpienia wczesnej menopauzy. Duże badanie, w którym przeanalizowano dane na temat około 80 000 kobiet potwierdza, że ​​niedowaga stwarza ryzyko wystąpienia wczesnego przekwitania. Doniesienia pochodzą z University of Massachusetts w Amherst, a odkrycia zostały opublikowane w czasopiśmie „Human Reproduction”.

Charakterystyka badania:

Naukowcy na podstawie poprzednich badań przyjęli hipotezę, że masa ciała kobiety wpływa na wiek, w którym występuje menopauza . W celu udowodnienia teorii poddano analizie dane dotyczące 78 759 kobiet z raportu „Nurses’ Health Study II”. Obserwacja miała miejsce w latach 1989-2011. Badane kobiety były w wieku 25-42 lat. Informacje zbierano za pomocą kwestionariusza, a dane były aktualizowane co dwa lata. Uwzględniono także informacje na temat stanu odżywienia kobiet podczas okresu dojrzewania. Zwrócono uwagę również na stosowanie terapii hormonalnej.

Wyniki badania:

W badaniu „wczesną menopauzę” definiowano jako przekwitanie występujące u kobiet przed osiągnięciem 45 roku życia. Zespół wykorzystał modele regresji wielokrotnej w celu oceny wczesnego ryzyka menopauzy. W badaniu stwierdzono, że u 2 480 kobiet wystąpiła wczesna menopauza.  Kobiety o wskaźniku BMI poniżej 18,5 kg/m2 były o 30% bardziej narażone na występowanie wczesnej menopauzy niż kobiety, których BMI wynosiło 18,5-22,4 kg/m2. Co więcej naukowcy stwierdzili, że kobiety z BMI 25-29,9 kg/m2 były o 30% mniej narażone na wczesną menopauzę. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia wczesnego przekwitania zaobserwowano  wśród uczestniczek, które w wieku 18 lat miały wskaźnik masy ciała poniżej 18,5 kg/m2 i u których występowały wahania masy ciała. Kobiety, które miały wskaźnik BMI niższy niż 17,5 kg/m2 w wieku 18 lat, były o 50% bardziej narażone na wczesną menopauzę w porównaniu z kobietami o masie ciała w granicach normy.

Według naukowców wczesna menopauza jest związana z wyższym ryzykiem występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, spadku funkcji poznawczych czy osteoporozy, więc wyniki badania są bardzo istotne dla kobiet i lekarzy.  Istnieją jednak pewne ograniczenia.  Naukowcy przypominają o możliwości błędnej klasyfikacji wczesnej menopauzy, ponieważ często u kobiet z niedowagą dochodzi do wtórnego braku miesiączki (amenorrhoea).  Potrzebne są więc dalsze badania w celu dokładniejszej analizy procesu.

Przeczytaj także:

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319865.php