Test końcowy: psychodietetyka w odchudzaniu

Results

#1. Czym nie jest ambiwalencja?

B – Ambiwalencja to zauważanie zarówno powodów za, jak i przeciwko zmianie.

#2. Jakie zachowanie specjalisty może zadziałać demotywująco na pacjenta doświadczającego ambiwalencji?

B – Ambiwalencja charakteryzuje się niepewnością wobec zmiany. Doradzanie w takim momencie może spowodować „obronę” – opór pacjenta i skupienie na argumentach przeciwko zmianie.

#3. Który z poniższych nie jest elementem procesu zmiany?

C – Proces zmiany obejmuje prekontemplację, kontemplację, przygotowanie, działanie, utrzymanie i nawrót.

#4. Które zdanie jest fałszywe?

A – Nawrót to stały element zmiany, którego doświadcza większość osób podejmująca się zmiany nawyków. Może być związany z trudniejszym momentem w życiu lub obniżeniem motywacji, ale nie świadczy o całkowitym braku silnej woli czy lenistwie.

#5. Pytania kartezjańskie mogą przynieść korzyść szczególnie pacjentowi w fazie:

A – W fazie kontemplacji pacjent zastanawia się czy zmiana będzie dla niego korzystna. Pytania kartezjańskie porównują korzyści i straty przed i po zmianie. Wykonania takiego ćwiczenia z pacjentem może pomóc mu zauważyć przeważające korzyści.

#6. Co z poniższych będzie najmniej ważne w pracy z pacjentem po nawrocie?

C – Po nawrocie warto skupić się na zrozumieniu dlaczego on się pojawił, wspierającym podejściu orazodbudowie poczucia własnej skuteczności.

#7. „Stosowałam już setki diet, ale za każdym razem po jakimś czasie zaczynam mieć tego dosyć i odpuszczam.” O czym może świadczyć taki komunikat pacjentki?

C – Wielokrotne podchodzenie do diety świadczy o motywacji i silnej woli. Jeśli pacjentka „po jakimś czasie ma dosyć” prawdopodobnie zakłada sobie cele, które nie są dostosowane do jej zasobów i możliwości.

#8. Co zwiększa motywację pacjenta?

D – Motywacja będzie większa jeśli plan będzie jasno określony i będzie wydawał się możliwy do zrealizowania.

#9. Które ćwiczenie nie zmotywuje pacjenta do zmiany?

B – Motywację może przynieść wypisanie korzyści ze zmiany i strat związanych z brakiem zmiany

#10. Które zdanie opisujące dialog motywujący jest prawdziwe?

A – Ludzie wierzą bardziej w to, co sami wypowiedzą.

#11. Która wypowiedź nie zawiera w sobie języka zmiany?

C – To zdanie nie zawiera chęci zmiany (pragnienia, powodu za zmianą, zdolności, zobowiązania).

#12. Odzwierciedlanie to:

B – Odzwierciedlanie to inaczej parafrazowanie, czyli powtarzanie tego co powiedział pacjent w sposób prosty lub bardziej złożony, aby pogłębić zrozumienie.

#13. Efektem jedzenia emocjonalnego nie jest:

C – Jedzenie może rzeczywiście podnieść poziom serotoniny i dopaminy, tym samym poprawiając nasznastrój, ale jedynie na krótki moment.

#14. Odraczanie gratyfikacji świadczy o:

A – Odraczanie gratyfikacji to umiejętność powstrzymania się od sięgnięcia po nagrodę, w celu otrzymania nagrody w późniejszym czasie. Świadczy o samokontroli.

#15. Co charakteryzuje błędne koło odchudzania?

C – Efekty mogą się pojawić, ale są krótkoterminowe

#16. Jak w praktyce może wyglądać teoria hamowanego łakomstwa?

A – Teoria hamowanego łakomstwa mówi o zaburzeniu samokontroli w jedzeniu u osób odchudzających się.

#17. Cechą apetytu w przeciwieństwie do głodu jest

B – Głód narasta stopniowo, a apetyt pojawia się szybko.

#18. Które z poniższych nie jest objawem kompulsywnego objadania?

A – Zachowania kompensacyjne takie jak wymiotowanie rozpoznajemy w bulimii.

#19. Jedzeniem uważnym nie jest:

C – Rozmowa może być uznawana za dystrakcję

#20. Co z poniższych nie zwiększa szansy na długoterminową zmianę nawyków?

B – Myślenie „wszystko albo nic” nie pozwala nam docenić siebie za wysiłki, które nie są idealne i zwiększa szansę całkowitego porzucenia starań, gdy coś nie wyjdzie według naszego ambitnego planu.

Finish