Semaglutyd (lek na cukrzycę) a odchudzanie

Avatar photo
odchudzanie

Jak sugerują badania [1], lek stosowany w terapii cukrzycy może pomóc osobom z otyłością podczas odchudzania. Wyniki zostały zaprezentowane  100. dorocznym spotkaniu ENDO The Endocrine Society w Chicago (USA).

Semaglutyd – czym jest?

Semaglutyd jest lekiem hipoglikemizującym, który jest agonistą receptora glukogonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). GLP-1 reguluje wydzielanie insuliny oraz apetyt. W grudniu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zaaprobowała wstrzyknięcia produktu leczniczego Ozempic – semaglutyd jako cotygodniowy dodatek do diety i aktywności fizycznej w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Stosowanie semaglutydu u osób cierpiących na otyłość

Randomizowane badanie wykazało, że podawanie semaglutydu osobom z otyłością, ale nie chorujących na cukrzycę, doprowadziło do redukcji masy ciała. Badanie objęło 957 uczestników, z których 35% stanowili mężczyźni. Wszyscy uczestnicy mieli wskaźnik masy ciała (BMI) co najmniej 30, ale nie chorowali na cukrzycę. Badani zostali losowo przydzieleni do siedmiu grup. Pięć grup otrzymywało różne dawki semaglutydu (od 0,05 mg do 0,4 mg) przez wstrzyknięcie raz dziennie; szósta grupa otrzymywała placebo, a siódma grupa otrzymywała 3 mg liraglutydu (lek przeciwcukrzycowy). Wszyscy uczestnicy otrzymywali comiesięczne porady dietetyczne oraz wskazówki co do aktywności fizycznej.

Po roku zauważono, że u wszystkich uczestników otrzymujących semaglutyd doszło do większej redukcji macy ciała niż u tych, który otrzymali placebo. Najważniejsze wyniki badania przedstawiono w tabeli poniżej:

LekDawkaŚrednia utrata masy ciała
Semaglutyd0,05 mg6%
Semaglutyd0,1 mg8,6%
Semaglutyd0,3 mg11,2%
Semaglutyd0,4 mg13,8%
Liraglutyd3 g7,8%
Placebo 2,3%

65% uczestników, którzy otrzymywali 0,4 mg semaglutydu na dobę straciło co najmniej 10% swojej masy ciała, w porównaniu z 10% osób z grupy placebo i 34% z grupy przyjmującej liraglutyd.

Zdarzenia niepożądane

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi u osób przyjmujących semaglutyd były nudności o łagodnym/umiarkowanym nasilenia. Trwają dalsze badania nad wpływem semaglutydu na redukcję masy ciała.

Zobacz również
jabłka

🔎 Badanie kliniczne opublikowane w 2023 roku w JAMA [3] wskazuje, że semaglutyd powiązano z podwyższonym ryzykiem poważnych schorzeń żołądkowo-jelitowych, w tym porażenia żołądka. Obszar ten będzie jeszcze na pewno analizowany dokładniej przez naukowców.

Długotrwały efekt utraty masy ciała

🔎 Opublikowane w 2022 roku badanie studzi jednak optymizm. Badacze wykazali, że rok po zaprzestaniu stosowania semaglutydu wraz z interwencją medyczną wystąpiło silne wycofanie efektów. 2/3 utraconej masy ciała wróciło. Podobny efekt dotyczył wcześniejszej poprawy wskaźników układu krwionośnego.

Bibliografia:

  1. The Endocrine Society. (2018, March 18). New diabetes drug may help people with obesity lose weight. ScienceDaily. Retrieved December 28, 2022 from www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180318144816.htm
  2. Wilding, J. P., Batterham, R. L., Davies, M., Van Gaal, L. F., Kandler, K., Konakli, K., … & STEP 1 Study Group. (2022). Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension. Diabetes, Obesity and Metabolism.
  3. Sodhi, M., Rezaeianzadeh, R., Kezouh, A., & Etminan, M. (2023). Risk of gastrointestinal adverse events associated with glucagon-like peptide-1 receptor agonists for weight loss. JAMA.

  • Data pierwotnej publikacji:  3.04.2018
  • Data ostatniej aktualizacji o wyniki badań: 12.11.2023