Nowy lek na cukrzycę może także pomóc w redukcji masy ciała

Avatar photo
odchudzanie

Jak sugerują nowe badania, lek stosowany w terapii cukrzycy może pomóc osobom z otyłością podczas odchudzania. Wyniki zostały zaprezentowane  100. dorocznym spotkaniu ENDO The Endocrine Society w Chicago (USA) w ubiegłym miesiącu.

Semaglutyd – czym jest?

Semaglutyd jest lekiem hipoglikemizującym, który jest antagonistą receptora glukogonopodobnego peptydu 1 (GLP-1). GLP-1 reguluje wydzielanie insuliny oraz apetyt. W grudniu Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zaaprobowała wstrzyknięcia produktu leczniczego Ozempic – semaglutyd jako cotygodniowy dodatek do diety i aktywności fizycznej w celu poprawy kontroli glikemii u dorosłych z cukrzycą typu 2.

Stosowanie semaglutydu u osób cierpiących na otyłość

Randomizowane badanie wykazało, że podawanie semaglutydu osobom z otyłością, ale nie chorujących na cukrzycę, doprowadziło do redukcji masy ciała. Badanie objęło 957 uczestników, z których 35% stanowili mężczyźni. Wszyscy uczestnicy mieli wskaźnik masy ciała (BMI) co najmniej 30, ale nie chorowali na cukrzycę. Badani zostali losowo przydzieleni do siedmiu grup. Pięć grup otrzymywało różne dawki semaglutydu (od 0,05 mg do 0,4 mg) przez wstrzyknięcie raz dziennie; szósta grupa otrzymywała placebo, a siódma grupa otrzymywała 3 mg liraglutydu (lek przeciwcukrzycowy). Wszyscy uczestnicy otrzymywali comiesięczne porady dietetyczne oraz wskazówki co do aktywności fizycznej.

Po roku zauważono, że u wszystkich uczestników otrzymujących semaglutyd doszło do większej redukcji macy ciała niż u tych, który otrzymali placebo. Najważniejsze wyniki badania przedstawiono w tabeli poniżej:

Lek Dawka Średnia utrata masy ciała
Semaglutyd 0,05 mg 6%
Semaglutyd 0,1 mg 8,6%
Semaglutyd 0,3 mg 11,2%
Semaglutyd 0,4 mg 13,8%
Liraglutyd 3 g 7,8%
Placebo 2,3%

65% uczestników, którzy otrzymywali 0,4 mg semaglutydu na dobę straciło co najmniej 10% swojej masy ciała, w porównaniu z 10% osób z grupy placebo i 34% z grupy przyjmującej liraglutyd.

Zobacz również
dieta dla par

Zdarzenia niepożądane

Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi u osób przyjmujących semaglutyd były nudności o łagodnym/umiarkowanym nasilenia. Trwają dalsze badania nad wpływem semaglutydu na redukcję masy ciała.

Źródło: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180318144816.htm