Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy [RECENZJA]

Avatar photo
alergia i nietolerancja pokarmowa

Alergie i nietolerancje pokarmowe są zagadnieniami obecnie szeroko badanymi przez zespoły naukowców na całym świecie. Zaangażowanie w tym celu wielu dyscyplin naukowych od immunologii, alergologii poprzez biologię molekularną i genetykę po farmakologię i dietetykę ukazuje złożoność problemu.

Tytuł: Alergia i nietolerancja pokarmowa. Mleko i inne pokarmy
Autorzy: Maciej Kaczmarski, Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska
Wydawnictwo: Help-Med
Ilość stron: 212
Data wydania: 2013

Książka alergia i nietolerancja pokarmowa

alergia i nietolerancja pokarmowa

W monografii „Alergia i nietolerancja pokarmowa” znalazło się wyraźne rozgraniczenie pojęć alergii i nietolerancji pokarmowej, które dla osób niezaznajomionych z tematyką mogą wydawać się trudne do rozróżnienia.

W pierwszej części książki autorzy objaśnili pojęcie alergii pokarmowej oraz częstość jej występowania, w odniesieniu do białek mleka oraz innych białek pokarmowych. Przeanalizowali szczegółowo liczne popularne alergeny pokarmowe pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego w kontekście manifestacji klinicznej. Objaśnili alergiczne reakcje krzyżowe, oraz mechanizmy nabywania tolerancji w alergii na alergeny pokarmowe.

Postępowanie w alergii i nietolerancji

W Alergii i nietolerancji pokarmowej znalazły się dokładne wytyczne postępowania diagnostycznego, dietetycznego i fakmakologicznego w odniesieniu do osób dorosłych jak i dzieci.

alergia i nietolerancja pokarmowa 2

Kolejna część książki poświęcona została zjawisku nietolerancji pokarmowej. Autorzy podali tu charakterystyką mechanizmu patogenetycznego nietolerancji pokarmowej.

Wyróżnili najpopularniejsze związki zawarte w pokarmach, mogące skutkować objawami nietolerancji. W książce znalazły się porady związane z prawidłowym postępowaniem dietetycznym i farmakologicznym przy rozpoznanym zaburzeniu jakim jest nietolerancja pokarmowa.

Osobny rozdział w monografii został poświęcony nietolerancji wybranych węglowodanów ze szczególnym uwzględnieniem laktozy. W tym rozdziale czytelnik znajdzie porady dotyczące postępowania dietetycznego oraz farmakologicznego przy stwierdzonej nietolerancji laktozy i innych dwucukrów.

W ostatniej części książki Alergia i nietolerancja pokarmowa znalazł się podział i charakterystyka mieszanek mlecznych leczniczo odżywczych oraz preparatów mlekozastępczych w postępowaniu żywieniowym u niemowląt dotkniętych alergią pokarmową.

Zobacz również
ryby w zdrowej diecie

Struktura książki

Książka napisana bardzo specjalistycznym językiem wymagającym od czytelnika znajomości wielu pojęć z dziedzin immunologii, fizjologii, biochemii i enzymologii. Każdy z licznych podrozdziałów został wzbogacony o podsumowanie, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie i uporządkowanie przedstawionych treści.

Autorzy przedstawili w omawianej monografii wiele rozbudowanych tabel, dzięki którym czytelnik łatwiej orientuje się w skomplikowanej treści. Dla osób korzystających z tego opracowania na potrzeby przygotowania się do zaliczeń lub egzaminów, dużym ułatwieniem w zapamiętywaniu treści są liczne pogrubienia pojęć i schematy objaśniające mechanizmy fizjologiczne oraz biochemiczne.

Podsumowanie

Książka Alergia i nietolerancja pokarmowa stanowi bardzo staranne opracowanie zagadnienia z imponującą liczbą odwołań do aktualnej literatury naukowej. Pozycja ta jest wysokiej jakości podręcznikiem akademickim dla studentów kierunków lekarskiego, pielęgniarstwa, dietetyki, zdrowia publicznego i pokrewnych. Dietetycy zajmujący się zagadnieniem alergii i nietolerancji pokarmowej powinni zajrzeć do powyższego opracowania w celu usystematyzowania zgromadzonych już wiadomości.