Dietetyka Studia. Czym się zajmuje dietetyka i gdzie ją najlepiej studiować w 2024?

Avatar photo
✔ Aktualizacja: nowe wyniki badań
studia dietetyka

Czym zajmuje się dietetyka?

Dietetyka jest nauką mieszczącą się w kręgu nauk medycznych, technologii żywności, psychologii, biochemii, mikrobiologii, farmakologii i bromatologii. Zajmuje się zasadami żywienia człowieka zdrowego i chorego, edukacją żywieniową, oceną stanu odżywienia, prewencją chorób dietozależnych, kontrolą jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania,  psychologią żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznymi podstawami żywienia, oraz technologią gastronomiczną.

Spis treści:

 1. Gdzie najlepiej studiować dietetykę?
 2. Specjalizacje dietetyczne
 3. Jak wyglądają studia dietetyczne?
 4. Do czego przygotowują studia dietetyczne?
 5. Zarobki po dietetyce
 6. Perspektywy zawodowe
 7. Bibliografia

Gdzie najlepiej studiować dietetykę?

Przyp. redakcji: Najpopularniejsze uczelnie w Polsce, gdzie można studiować dietetykę, zostały ujęte w rankingu PERSPEKTYWY 2023 [3]. Wśród 19 spośród nich najwyższe noty tak jak rok temu otrzymała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W dwóch poprzednich latach wygrywał natomiast Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Oto pełny ranking:

Ranking PERSPEKTYWY 2023:

Specjalizacje dietetyczne

Jak widać z przedstawionej na początku definicji, dietetyka jest to dość rozbudowana nauka i ciągle się rozwijająca. Dietetyka dzieli się na dwie główne specjalizacje: kliniczną i sportową.

Dietetyka kliniczna

W zakresie dietetyki klinicznej znajdują się wszystkie gałęzie związane z nauką o żywieniu człowieka w różnych jednostkach chorobowych oraz żywieniu i edukacji żywieniowej człowieka zdrowego, kobiet w ciąży, żywieniu dzieci i młodzieży.

Dietetyka sportowa

Z kolei dietetyka sportowa, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi żywienia sportowców różnych dyscyplin, które de facto tworzą odrębne „mini” specjalizacje.

Leczenie żywieniowe

Osoby chcące uczyć się wpływu żywienia na zdrowie mają do wyboru liczne specjalizacje oraz kierunki studiów. Najpopularniejszym jest oczywiście dietetyka. Wielu studentów kształci się również na kierunku żywienia człowieka. Idąc jednak dalej, część uczelni zaczęła oferować studia z leczenia żywieniowego. Czym jest ten kierunek i czym różni się od pozostałych?

Studia z leczenia żywieniowego

Ten kierunek jest stosunkowo nowy. Pierwszą uczelnią oferującą ten kierunek był Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rok temu dołączył go do swojej oferty dydaktycznej Śląski Uniwersytet Medyczny. W roku 2022 uczelni było już 4. Dołączyły do nich: Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Leczenie żywieniowe ma za zadanie przygotować absolwentów do planowania żywienia w szpitalach. Powstał pod skrzydłami Fundacji Nutricia.

Dietetyka: studia

Kształcenie na kierunku dietetyka odbywa się głównie na uczelniach medycznych i przyrodniczych na kierunkach: dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka, zdrowie publiczne na specjalizacji – dietetyka.

W Polsce dietetyka w ostatnich latach stała się jednym z „modniejszych” kierunków studiów, wybieranych przez maturzystów. Kształcenie na tym kierunku w naszym kraju jest dwustopniowe, są to studia I stopnia- zakończone tytułem licencjata i studia II stopnia- zakończone stopniem magistra. Kierunek ten można realizować w trybie stacjonarnym- studia dzienne i zaocznym, zarówno na uczelniach państwowych, jak i na prywatnych.

Do czego przygotowują studia na kierunku dietetyka?

UWAGA REDAKCJI: obecne regulacje związane z wchodzącą w życie w 2024 roku ustawą o niektórych zawodach medycznych, sprawiają, że część zawodu zatrudniona w ramach NFZ jest regulowana. Poradnie prywatne i przedsiębiorcy wciąż nie są zawodem uregulowanym prawnie.

Studia licencjackie

Wedle ogólnych wytycznych po ukończeniu studiów licencjackich, absolwent powinien mieć wiedzę z zakresu planowania i przygotowywania jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych oraz dla ludzi zdrowych, którzy chcą zadbać o racjonalne odżywianie, oceny stanu odżywiania i sposobu żywienia, zapobiegania chorobom żywieniowozależnym, prowadzenie edukacji żywieniowej, organizacji żywienia zbiorowego, indywidualnego i leczniczego dostosowanego do stanu zdrowia pacjentów i ich wieku, kontroli jakości produktów żywnościowych oraz warunków, w jakich są one przechowywane zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).

Studia magisterskie

Z kolei absolwenci studiów magisterskich dodatkowo powinni mieć zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także profilaktyki chorób żywieniowozależnych. Kończąc studia, są specjalistami w zakresie profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego opartego na podstawach naukowych. Planowanie i wdrażanie powinno być dostosowane do zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności. Magister dietetyki potrafi przygotować potrawy wchodzące w skład poszczególnych diet, rozpoznawać oraz zapobiegać niedożywieniu, również niedożywieniu szpitalnemu. Potrafi ocenić stan odżywienia pacjenta, jego sposób żywienia oraz zapotrzebowanie na makro- i mikroskładniki odżywcze u pacjentów, prowadzi również edukację żywieniową i dokumentację żywienia pacjentów.

Ponadto absolwent studiów magisterskich powinien być przygotowany do prowadzenia badań w dziedzinie żywienia i żywności, a także kontroli jakości żywności, warunków, w jakich jest przechowywana oraz produkcji potraw. Magister dietetyki powinien znać również podstawy marketingu, prawa i ekonomii w ochronie zdrowia oraz prawa żywnościowego. W porównaniu do absolwentów studiów I- stopnia, są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczo- rozwojowych i instytucjach naukowo- badawczych, a także jednostkach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka.

Zobacz również
otyłość psychologia

Oczywiście absolwenci, chcąc ciągle poszerzać swoją wiedzę i ukierunkować się, powinni uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych dietetyków, korzystać z możliwości studiowania na studiach podyplomowych.

Zarobki po dietetyce

Zarobki dietetyków są zróżnicowane i oscylują najczęściej w granicach 4000 zł netto. Pełny raport znajdziesz tutaj – Raport: Ile zarabia dietetyk.

Co można robić po studiach oraz perspektywy zawodowe

Studia na tym kierunku dają nam naprawdę duży wachlarz możliwości zawodowych (przeczytaj artykuł: 66 pomysłów na pracę po dietetyce), zakres posiadanych umiejętności zdobytych podczas studiów, a także ciągłe dokształcanie się, by być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami ze świata dietetyki, stają się jednak niezbędnym elementem, by nie mieć problemu ze znalezieniem pracy w tym zawodzie. Najnowsze oferty pracy dla dietetyków znaleźć można tutaj.

Dietetyk po studiach medycznych na kierunku dietetyka może starać się o zatrudnienie w państwowych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej t.j klinikach, szpitalach oraz poradniach diabetologicznych czy chorób metabolicznych, a także w zakładach opieki paliatywnej. Można również starać się o posadę dietetyka w poradni dietetycznej albo założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić własny gabinet dietetyczny. W ramach własnej działalności gospodarczej, w imię szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego, można prowadzić warsztaty dietetyczne dla różnych grup np. dla dzieci, rodziców, kobiet w ciąży, seniorów. Kończąc specjalizację z zakresu dietetyki sportowej, można zatrudnić się w placówkach szkolenia sportowców jako dietetyk zawodników danej dyscypliny sportowej. Dodatkowym atutem przy specjalizacji dietetyka sportowa jest ukończenie kursu na trenera personalnego, wówczas można układać jadłospisy i plany treningowe.

W ostatnim czasie coraz modniejsze stają się cateringi dietetyczne, gdzie oczywiście układanie jadłospisów przeznaczone jest dla dietetyka, powstaje też coraz więcej restauracji, zatrudniających dietetyka do tworzenia jadłospisów dla klientów restauracji np. potrawy dla osób na diecie bezglutenowej, potrawy dla wegan. Wówczas można mieć pewność, że zamówione danie będzie zbilansowane pod względem wartości odżywczej.

Jak więc widać, jeśli chodzi o pracę w zawodzie dietetyka, jest naprawdę wiele możliwości.

Bibliografia:

 1. Jarosz M., Praktyczny podręcznik dietetyki, wyd. Instytutu Żywności i Żywienia 2010, s. 11-12
 2. http://www.otouczelnie.pl/artykul/637/Dietetyka odczyt dnia 25.04.2018
 3. Ranking Perspektywy, https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/dietetyka, odczyt dnia 30.06.2023
 • Pierwotna data publikacji artykułu: 7.05.2018
 • Aktualizacja o nowe dane: 2.1.2024