Test końcowy – Dietetyk w publicznej służbie zdrowia

Results

Brawo. Świetny wynik. Jeśli chcesz wrócić do kursu – kliknij ten link: LINK

Mogło być lepiej. Ale nie przejmuj się, możesz w dowolnej chwili wrócić do treści kursu. Jeśli chcesz wrócić do kursu teraz – kliknij ten link:

LINK

#1. Pracę dietetyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 15 września 2022r. poz. 1965

#2. Dietetyk oddziałowy współpracuje z:

#3. Dietetyk działu żywienia jest zobowiązany do znajomości

#4. Doustne Suplementy Pokarmowe [ONS] (oral nutritional supplements) można podawać:

#5. Drogą żywienia pacjenta niedożywieniowego, z dysfagią z zachowaną motoryką układu pokarmowego będzie:

#6. W immunożywieniu zwiększa się znaczenie takich składników jak:

#7. Po operacji zapotrzebowanie na białko:

#8. Niedożywienie diagnozuje się u pacjenta, u którego:

#9. Zapotrzebowanie na energię w terapii dożylnej wynosi

#10. Przykładem drogi żywienia enteralnego do żołądka jest:

Finish