Avatar photo

Agata Dutkiewicz

Studentka dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie zainteresowana tematyką łączącą te dwie dziedziny, czyli psychodietetyką w szerokim aspekcie, zaburzeniami odżywiania, czynnikami psychologicznymi wpływającymi na przebieg chorób dietozależnych. Jej trzecią pasją jest sport – jako instruktorka fitness i rekreacyjna biegaczka szczególną uwagę zwraca na żywienie osób aktywnych fizycznie. Wiedzę oraz umiejętności praktyczne zdobywa poprzez aktywny udział w działalności Studenckich Kół Naukowych, warsztatach, szkoleniach, konferencjach naukowych, praktykach i stażach klinicznych, a także poprzez swoją działalność wolontariacką.

1 Articles Published | Śledź: