Avatar photo

Joanna Budzyńska

Dyplomowany dietetyk. Główne zainteresowania to żywienie kobiet w ciąży, żywienie małych dzieci, żywienie w różnorodnych jednostkach chorobowych oraz psychodietetyka. Nieprzerwanie chce pogłębiać zdobytą wiedzę i doskonalić się zawodowo. Motywem wyboru studiów na tym kierunku była chęć niesienia pomocy ludziom.

1 Opublikowane artykuły | Śledź: