Avatar photo

prof. UCPH dr hab. n. biol. Łukasz Krych

Jeden ze światowych pionierów badań nad związkiem mikrobiomu jelitowego oraz zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich i zwierzęcych. Posiada silne międzynarodowe zaplecze akademickie i doświadczenie w szerokim zakresie technik molekularnych oraz analizie danych sekwencjonowania nowej generacji (NGS – ang. Next Generation Sequencing). Autor wielu międzynarodowych publikacji oraz uczestnik międzynarodowych projektów naukowych. Inicjator i opiekun naukowy projektu NANOBIOME spółki genXone. Główne obszary badawcze to m. in.: badanie i zrozumienie związku międzymikrobiomem jelitowym, a zdrowiem i chorobami w modelach ludzkich i zwierzęcych; molekularne metody genetyczne i klasyczne metody mikrobiologiczne do wykrywania, identyfikacji i charakteryzowania złożonych kompleksów mikroorganizmów.; wykrywanie bakterii, drożdży i fagów związanych z przetwarzaniem żywności i patogenami żywności; badanie wpływu diety na skład mikrobiologiczny w modelach in vivo i in vitro przewodu żołądkowo-jelitowego ssaków.

1 Articles Published | Śledź: