Wpływ probiotyków na hormony regulujące apetyt i chęć jedzenia – wyniki najnowszych badań

Avatar photo
probiotyki

Czas na najnowszy odcinek Akademii Probiotykoterapii! Dzisiaj sprawdzimy, co nauka wie na temat wpływu suplementacji probiotykami i synbiotykami na na hormony regulujące apetyt i chęć jedzenia.

Zapraszamy do dzisiejszego odcinka Certyfikowanej Akademii Probiotykoterapii!

Obejrzyj pełny materiał w Klubie: https://bit.ly/3Ifw5iW

#materiałsponsorowany #multilac

Najważniejsze wnioski płynące z meta-analizy 26 badań

Analiza 26 badań klinicznych wykazała, że suplementacja probiotykami lub synbiotykami znacząco obniżyła poziom leptyny w surowicy badanych. Dotyczyło to zwłaszcza pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD). Interwencja ta jednocześnie zwiększa subiektywną ocenę apetytu w porównaniu z grupą placebo. To odkrycie otwiera nowe perspektywy dla dietetyków, którzy mogą wykorzystać probiotyki i synbiotyki jako część kompleksowego podejścia do poprawy metabolizmu i regulacji masy ciała swoich podopiecznych.

Nie należy jednak przyjmować tych wyników jako pewnik. Autorzy meta-analizy zwracają uwagę na heterogeniczność wyników badań i ograniczenia dotyczące dawek oraz szczepów probiotycznych, a co za tym idzie potrzebę dalszych, bardziej szczegółowych badań. Mimo braku jednoznacznych dowodów na znaczące różnice w poziomach adiponektyny i leptyny w grupach przyjmujących suplementy probiotyczne w porównaniu z kontrolnymi, obecne badania sugerują szeroki potencjał dla interwencji probiotycznych i synbiotycznych w różnych przypadkach zdrowotnych.

Dietetycy powinni być świadomi potencjalnych korzyści z suplementacji probiotykami i synbiotykami, zwłaszcza w kontekście regulacji apetytu i zapobiegania chorobom metabolicznym. Przyjęcie świadomego podejścia do rekomendacji dietetycznych, uwzględniającego indywidualne potrzeby pacjenta, może przyczynić się do skuteczniejszego wsparcia osób z niewłaściwą równowagą adipokin.

Zobacz również
strategie

Poznaj praktyczne wnioski

Badania nad wpływem probiotyków i synbiotyków na poziomy adiponektyny i leptyny otwierają nowe możliwości w dziedzinie dietetyki i zdrowia metabolicznego. Kontynuacja badań w tej dziedzinie może dostarczyć cennych narzędzi do wsparcia zdrowia pacjentów, jakimi są preparaty probiotyczne i synbiotyczne w celu usprawnienia metabolizmy i poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Szczegóły na ten temat poznasz w dzisiejszym odcinku Akademii Probiotykoterapii!

Darmowa rejestracja > https://bit.ly/3Ifw5iW

#materiałsponsorowany #multilac

Na podstawie:

  1. Noormohammadi, M., Ghorbani, Z., Löber, U., Mahdavi-Roshan, M., Bartolomaeus, T. U., Kazemi, A., … & Forslund, S. K. (2023). The effect of probiotic and synbiotic supplementation on appetite-regulating hormones and desire to eat: A systematic review and meta-analysis of clinical trials. Pharmacological research187, 106614.