Sprawozdanie z konferencji „Postępy nauk o zdrowiu”

Avatar photo

Tegoroczna konferencja Wyższej Szkoły Rehabilitacji przebiegła pod hasłem „Postępy nauk o zdrowiu”. Była ona szczególnym wydarzeniem dla tej uczelni, gdyż rok 2017 jest jednocześnie dziesiątym jubileuszem założenia szkoły. Stała się zatem okazja do prezentacji uczelni jako jednostki rozwijającej się pod względem organizacyjnym oraz pod względem naukowym. Szkoła zaczynała z kierunkiem rehabilitacji, a obecnie można na niej studiować dodatkowo ratownictwo, dietetykę, a od niedawna również psychologię medyczną.. Z kolei istotny postęp naukowy zaobserwowano w latach 2013 – 2017, kiedy to punktacja wg Ministerstwa Nauki i Studiów Wyższych wzrosła  z 7 do 153 punktów, a Impact Factor (współczynnik cytowań) w roku w 2016 wynosił 8.25, zaś w 2017 po pierwszym kwartale równy jest 10,111.

Po krótkiej prezentacji uczelni rozpoczęto część prelekcyjną. Poruszone zagadnienia dotyczyły szerokiego zakresu tematycznego obejmującego dziedzinę psychologii, rehabilitacji, chorób klinicznych, dietetyki, technologii żywności, a także ratownictwa. Na liście prelegentów znajdowali się profesorowie WSR (prof. dr hab. inż. Grażyna Cichosz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki) oraz zagranicznych uczelni współpracujących z WSR (Prof. PhD Alejandro Galán –Mercant, Univeristy of Jaén; Prof. PhD Manuel González – Sánchez, Univeristy of Málaga; Prof. Raoul Saggini, Universitá „G.d’Annunzio” – Chieti – Pescara; Prof. Rosa Grazia Bellomo, Universitá „G.d’Annunzio” – Chieti – Pescara; Prof. PhD María Ruiz – Muñoz, University of Málaga).

Pierwsza z prelekcji dotyczyła badań prowadzonych w Wyższej Szkole Rehabilitacji przez panią dr Elżbietę Tekielską – Trylińską na temat profilu osobowościowego osób wybierających zawód rehabilitanta. Chociaż badania nie zostały jeszcze zakończone, pierwsze wnioski zostały przedstawione w czasie prezentacji – fizjoterpauteami chcą zostać najczęściej osoby, dla których miłość jest najważniejszą wartością, potrzebą zaś, która ich motywuje jest potrzeba kompensacji.

Wykłady związane z dietetyką obejmowały  m.in. zagadnienie jednostki chorobowej, jaką jest zespół nocnego jedzenia. Pani dr Magdalena Białkowska, będąca zarówno lekarzem, jak i dietetykiem, scharakteryzowała rolę, jaką powinien spełniać dietetyk w rozpoznaniu oraz leczeniu tej niezwykle rzadkiej choroby. Zwróciła tutaj szczególną uwagę na etap rozpoznania choroby, gdyż na tym właśnie etapie najczęściej pojawiają się błędy, które skutkują niewłaściwie podjętym leczeniem.  Podkreśliła również, że jednostka ta wymaga również opieki takich specjalistów, jak psychiatra oraz psycholog.

Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł – Kozakowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła podsumowanie badań wskazujących na protekcyjne działanie warzyw i owoców w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Zaznaczyła przy tym, że dieta bogata w warzywa zakłada przyjmowanie przynajmniej 5 porcji warzyw i owoców dziennie (aktualna piramida żywienia zaleca 10 porcji), ok. 400-500g.

Z bardzo ciekawym wystąpieniem zaprezentowała się pani profesor dr hab. inż. Grażyna Cichosz. „Dodatki do żywności – siła podstępu, czy po(d)stępu?” było tematem prelekcji, w czasie której pani profesor przedstawiła przyczyny, sposób oraz rodzaj dodawanych związków chemicznych, których zadaniem jest przed wszystkim utrzymanie żywności w dobrym stanie przez długi czas. Wnioski były porażające i dające wiele do myślenia wszystkim tym, którzy chcą dbać o zdrowie, szczególnie najmłodszych. Z ciekawostek, zjedzenie jednego hamburgera powoduje czterokrotne przekroczenie dopuszczalnej dobowej dawki dodatków do żywności dla dziecka. Mimo tych przygnębiających informacji prowadząca wykład starała się , aby słuchacze nie popadali w panikę, konkludując wystąpienie życzeniem, abyśmy wszyscy jedli pożywienie jak najmniej przetworzone. Wielki ukłon w stronę pani profesor, że potrafiła taki temat przedstawić w sposób niezwykle interesujący, a jednocześnie bez dramatyzowania. Zdanie moje podzieliła większość słuchaczy wyrażając to gromkimi brawami.

Wykłady związane z fizjoterapią poruszały zagadnienia wsparcia technologicznego w wykrywaniu i leczeniu chorób, jak stwardnienie rozsiane, choroba Huntingtona, ataksji rdzeniowo – móżdżkowej („Ocena kliniczna skuteczności systemy TeleNeuroforma – narzędzia do domowej rehabilitacji dla pacjentów z wybranymi chorobami neurologicznymi”, Anna Chabuda; „Wpływ zautomatyzowanego (robotycznego) treningu chodu a systemy czuciowo – motoryczne w rehabilitacji chodu, zmęczenia i zaburzeń równowagi w stwardnieniu rozsianym”, Prof. Raoul Saggini), a także zagadnienia rehabilitacji i wsparcia pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym (Prof. Rosa Grazia Bellomo i Giovanni Barassi, PhD), czy też pacjentów z udarem (Prof. PhD María Ruiz – Muñoz).

Warto zwrócić również uwagę na wystąpienie profesora Bieleckiego, który „pigułkowo” przedstawił niezwykle palący problem naszych czasów, jakim stały się nowotwory, które aktualnie są na drugim miejscu na liście przyczyn zgonów wśród Polaków. W wielu przypadkach objawy pojawiają się już w okresie, gdy choroba osiągnęła zaawansowane stadium i często nie nadaje się już do leczenia chirurgicznego – tutaj szczególnie groźny jest rak trzustki – rzadko spotykany, ale z ogromną śmiertelnością.

Zobacz również
strategie

Z ciekawą prelekcją wystąpiła również dr Barbara Sokołowska prezentując styl życia, a w szczególności żywienia i dbałości o zdrowie znanych postaci historycznych, jak Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Salvador Dali oraz Daniel Spoerri.

Na koniec konferencji odbyły się warsztaty – uczestnicy mieli do wyboru trzy tematy: „Pierwsza pomoc”, „Fizjoterapia w sporcie” oraz „ Żywienie dzieci i kobiet w ciąży”. Ze względu na znaczne opóźnienie i ograniczone możliwości czasowego warsztaty przebiegły w tempie błyskawicznym i mimo sporej dawki informacji, jaka została przygotowana, organizatorzy mogą w tej formule wiele poprawić.

Podczas konferencji odbyła się również prezentacja wyjątkowej, jak to przedstawiał producent, wody, której zarówno przygotowanie, jak i przechowywanie zapewnia jej szczególne właściwości zdrowotne, których to nie mają żadne z butelkowanych wód dostępnych w sklepach.

Dodatkowo w trakcie spotkania była możliwość zaopatrzenia się w całkowicie naturalne i bez dodatków kosmetyki do pielęgnacji skóry oraz do masażu ciała.