aromat

Aromaty wykorzystywane w przemyśle spożywczym w celu zmiany zapachu.