ABC prowadzenia gabinetu: jak wystawiać faktury przy zwolnieniu z VAT?

Większość małych biznesów dietetycznych i indywidualnych poradni korzysta ze zwolnienia podmiotowego VAT. W dzisiejszym artykule tłumaczymy jak poprawnie wystawiać fakturę, jeśli zdecydujemy się na takie uproszczenie.

Podatnik korzystający ze zwolnienie podmiotowego VAT – w jaki sposób powinien wystawiać faktury?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z dwóch rodzajów zwolnień z VAT: podmiotowego i przedmiotowego. Niekiedy zdarzają się sytuacje, gdy podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, dokonuje transakcji, które zwolnione są przedmiotowo z VAT. Jak prawidłowo powinien je udokumentować i czy konieczne jest wskazywanie podstawy prawnej stosowanego zwolnienia?

Podstawa prawna podmiotowego i przedmiotowego zwolnienia z VAT

Podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie 200 000 zł w poprzednim roku podatkowym, mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT. Do wartości sprzedaży nie jest wliczana m.in. kwota podatku, a także transakcji zwolnionych z VAT. Do podmiotowego zwolnienia nie mogą jednak prawa podatnicy prowadzący sprzedaż towarów lub usług wyszczególnionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, czyli np. usług prawniczych czy jubilerskich. Drugim rodzajem zwolnienia z VAT jest zwolnienie przedmiotowe, które ma zastosowanie dla konkretnych usług lub towarów wymienionych w ustawie o VAT.

Jakie dane na fakturze powinien umieścić przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT?

Z zasady przedsiębiorcy, korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego nie mają obowiązku wystawiana faktury. Do jej wystawienia są zobowiązani jednak w sytuacji, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem. Może to zrobić w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę, bądź otrzymano cześć lub całość zapłaty.

Dane, jakie powinna zawierać faktura wystawiona przez podatnika korzystającego ze zwolnienia przedmiotowego, określa § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r., są to:

Zobacz również
kazeina

  • data wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy,
  • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miara i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cena jednostkowa towaru lub usługi,
  • kwota należności ogółem,
  • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Faktura wystawiana przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego powinna zawierać wszystkie wyżej wymienione elementy, oprócz podstawy prawnej. W sytuacji, gdy tytuły zwolnień nakładają się, najbardziej zasadne wydaje się wystawienie faktury bez podania podstawy prawnej. Stanowisko organów podatkowych może być jednak w takiej sytuacji różne. Warto zatem rozważyć dodawanie informacji o podstawie prawnej zwolnienia na fakturach, które dotyczą sprzedaży zwolnionej przedmiotowo.

Biuro rachunkowe Efekta działa na rynku usług księgowych już od ponad 10 lat. Grono przedsiębiorców, którzy zdecydowali się nam zaufać stale rożnie. W związku z tym otwieramy nasze biura w  nowych lokalizacjach, aby być jak najbliżej naszych klientów. Właścicieli miko, małych, dużych i średnich firm z centrum Warszawy, którzy zainteresowani są współpracą z nami, po więcej szczegółów naszej oferty zapraszamy na: https://efekta.waw.pl/oddzialy/biuro-rachunkowe-warszawa-srodmiescie/