Avatar photo

Arkadiusz Matras

Trener Personalny, student Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, pasjonat dietetyki sportowej i klinicznej, swoją wiedzę staram się opierać na EBM.

3 Opublikowane artykuły | Śledź: