Avatar photo

Karolina Dereń

Tytuł magistra uzyskała podczas studiów na kierunku Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studentka dietetyki. Prelegentka podczas wielu konferencji naukowych, uczestniczka licznych szkoleń z zakresu dietetyki, autorka publikacji. Do jej głównych zainteresowań w dziedzinie dietetyki należą: dietetyczne wspomaganie płodności, dietoterapia chorób układu pokarmowego oraz żywienie osób starszych.

3 Opublikowane artykuły | Śledź: