Avatar photo

Katarzyna Niewęgłowska

Tytuł dietetyka klinicznego uzyskałam na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie kontynuuję kształcenie na studiach magisterskich. Interesuję się dietoterapią w zaburzeniach lipidowych, hormonalnych oraz płodności. Moją pasją są podróże oraz biegi przeszkodowe.

14 Opublikowane artykuły | Śledź: