Avatar photo

Natalia Pawlak

Dietetyk, psychodietetyk - absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, obecnie studentka pierwszego roku studiów magisterskich. Szczególnie interesuje się dietetyką kliniczną oraz psychodietetyką.

2 Opublikowane artykuły | Śledź: