Dietetyka gerontologiczna – wyzwania i szanse

W dniu 9 lutego (piątek) 2018 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dietetyka Gerontologiczna- wyzwania i szanse”.

Organizatorami wydarzenia są Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Katedry Chemii i Biochemii Klinicznej i Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

WIODĄCYMI ZAGADNIENIAMI PORUSZANYMI PODCZAS KONFERENCJI BĘDĄ:

  • Witamina K2-MK7 – aktualny stan wiedzy

  • Znaczenie witaminy D i wapnia dla starzejących się kości

  • Dieta MIND w profilaktyce zaburzeń funkcji poznawczych

    Zobacz również
    owoce leśne

  • Dietoterapia w nefropatii cukrzycowej

  • Wpływ odżywiania i mikrobioty jelitowej na starzenie się śluzówek

  • Współpraca dietetyka z lekarzem geriatrą – studium przypadków