Ile wydajemy na jedzenie?

Avatar photo
ile wydajemy na jedzenie

Według danych z 2012 roku, Polacy znajdują się pośrodku światowej stawki, biorąc pod uwagę zarówno procentowe wydatki na jedzenie (przeznaczamy na nie 19,6% domowego budżetu), jak i wydatków na osobę – przeciętny Kowalski przejada blisko 400 zł. Poniższe dane oparte są na danych usda.gov / euromonitor.com przeliczonych na polską walutę.

ile-wydajemy-na-jedzenie

Jakość czy ilość?

Niektóre rezultaty z tego zestawienia mogą dziwić. I tak Amerykanie patrząc na udział wydatków na jedzenie znajdują się w grupie narodów, które najmniej przeznaczają na konsumpcję żywności. Oczywiście częściowo można to tłumaczyć wysokimi zarobkami. Odwrotny efekt widać w najbiedniejszych państwach Afryki, Ameryki Południowej i Azji. I tak, o ile Amerykanie przeznaczają na jedzenie ledwie 6,6% swojego budżetu, to mieszkaniec Kenii i Kamerunu blisko 45%, zaś Pakistańczyk 47,7%. Gorsza informacja jest taka, że wcale nie wiąże się to z odpowiednim dożywieniem tych osób i lepszą jakością produktów. Właśnie regiony biedy, z lwią częścią budżetu domowego przeznaczanego na jedzenie, są obszarami, gdzie najczęściej mamy do czynienia z głodem, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Europejskie różnice

Choć Polska mieści się, jak wspomnieliśmy, w środku stawki – warto porównać się do najbliższych sąsiadów. Pewnym ewenementem są nasi wschodni sąsiedzi – Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini około 1/3 budżetu przeznaczają na jedzenie. Niemcy jako kraj bogaty przeznacza ponad 10% budżetu domowego. Również mniej od nas procentowo wydają Czesi oraz Słowacy.