Stanowisko PTD w sprawie projektu rozporządzenia o żywieniu w szpitalach

Avatar photo
śniadanie

Miesiąc temu na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia, który ma regulować żywienie szpitalne. Obecnie trwają konsultacje. Obszar żywienia szpitalnego od dawna wymaga poprawy i co do tego zgodne jest całe środowisko. Polskie Towarzystwo Dietetyki wypowiedziało się na temat projektu tego rozporządzenia, zgłaszając swoje uwagi.

Dla przypomnienia projekt wprowadza:

 • ujednolicenie nomenklatury diet szpitalnych
 • uszczegółowione diety – ich typy, charakter,  włącznie z wartością odżywczą
 • wzór karty żywienia szpitalnego

Pełna treść projektu jest tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357702/katalog/12862259#12862259

Najważniejsze uwagi PTD:

 • PTD wniosło o zapis gwarantujący zatrudnienie w szpitalu dietetyka tzw. administracyjnego odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją żywienia szpitalnego oraz dietetyka tzw. klinicznego odpowiedzialnego za sprawowanie prawidłowej opieki żywieniowej w oddziałach szpitalnych.
 • PTD postuluje o ustalenie minimalnej stawki żywieniowej
 • PTD zaproponowało uproszczoną nomenklaturę diet oraz zmiany w stosunku do postępowania z dietami wegetariańskimi, a także kartę oceny organoleptycznej posiłków
 • Jednocześnie wybrane zapisy rozporządzenia zdaniem PTD:
  • są nieprecyzyjne i wzajemnie sprzeczne
  • na tyle ogólne, że nie przyniosą poprawy jakości żywienia w szpitalach
  • brak wskazania osoby odpowiedzialnej za wypełnienie karty żywienia szpitalnego
  • brak źródeł finansowania, co sprawi, że koszty poniosą szpitale
  • brak sankcji dla szpitali nie realizujących usług zgodnie z rozporządzeniem

Pozostałe uwagi znajdziecie w pełnym stanowisku na stronie PTD: