Sprawozdanie: konferencja „żywienie dziecka wczoraj i dziś 2023”

Avatar photo

Ważnym  wydarzeniem na krajowej scenie dietetycznej była marcowa konferencja „Żywienie dziecka Wczoraj i dziś. Praktyka oparta na faktach”. Dietetyka pediatryczna cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że konferencja wystartowała już w VII edycji.  Dla słuchaczy dodatkowym ułatwieniem była forma całkowicie online, dzięki czemu udział mogli wziąć zainteresowani z całego kraju, jak i zagranicy.

Konferencja „Żywienie dziecka Wczoraj i dziś” podzielona została na dwa dni. Pierwszego odbyła się część warsztatowa, kolejnego zaś wykładowa.

Część warsztatowa

W części warsztatowej prelekcji praktycznej udzieliły panie dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska oraz mgr Klaudia Bar. Podczas ponad półtoragodzinnego wystąpienia omówiły zagadnienia związane z niedożywieniem i zaburzeniami wzrastania niemowląt i małych dzieci. Umiejętność prawidłowego zebrania wywiadu od opiekunów dziecka, trafne odczytanie wartości z siatek centylowych, co w przypadku wcześniaków jest zadaniem nieoczywistym, dobranie diety i specjalnych preparatów ONS wymaga zarówno wiedzy i doświadczenia. Popełnienie błędu przez dietetyka może pogłębić problemy chorego i pogorszyć jego stan zdrowia. Mgr Klaudia Bar omówiła postępowanie żywieniowe u małych pacjentów między innymi z mukowiscydozą, dziecięcym porażeniem mózgowym, chorych onkologicznie oraz z wrodzonymi wadami serca.

Część warsztatową zakończył wykład pani dr n. o zdr. Kamila Czepczor-Bernat o tym, jak rozmawiać z pacjentem z otyłością. W praktyce gabinetowej pacjenci z otyłością trafiają stosunkowo często. To od umiejętności dietetyka zależeć będzie komfort pacjenta, a także w pewnym stopniu powodzenie jego terapii. Wykład stanowił uzupełnienie wiadomości zdobytych podczas studiów kierunkowych. Wprowadził też nowe spojrzenie na postępowanie z pacjentem otyłym od strony psychologicznej. Prelegentka w praktyczny sposób przedstawiła techniki psychologiczne, które warto wykorzystać w pracy z małym pacjentem, a także z jego rodzicami. Omówiła sposoby motywowania i edukowania pacjentów, znaczenia komfortowej atmosfery podczas posiłków, a także postrzegania sygnałów głodu i sytości. Wspomniała o tym, na co zwracać uwagę, by poprawić samokontrolę oraz na postrzeganie swojej sylwetki.

Dzień drugi

Drugi dzień konferencji zaoferował kilkanaście wykładów specjalistycznych. Pierwszy wykład wygłosiła pani dr hab. n. med. Kinga Kowalska-Duplaga. Prelegentka wskazała jakie parametry należy oceniać i monitorować u dzieci chorujących na celiakię. Omówiła najczęstsze problemy pojawiające się u dzieci ze zdiagnozowaną chorobą trzewną i jak długo zajmuje im wyrównanie niedoborów masy ciała i wzrostu po wzmożeniu prawidłowej diety.

Ciekawy wykład dotyczący stosowania probiotyków w chorobach przewodu pokarmowego — aktualne (2022) wytyczne ESPGHAN przedstawiła pani prof. dr hab. med. Hanna Szajewska. Nie każdy wie, że w 2020 roku doszło do zmian w nomenklaturze niektórych popularnych szczepów bakterii probiotycznych. Pani profesor zwróciła uwagę na te zmiany oraz na to, że wytyczne towarzystw i organizacji dotyczących doboru szczepów i dawkowania często bywają sprzeczne. Podsumowując wykład, pani profesor wskazała, że „w żadnym wskazaniu stosowanie probiotyków nie jest niezbędne, ale w niektórych sytuacjach może być pomocne, właściwości probiotyków są niezbędne, ale oraz należy stosować tylko probiotyki o udokumentowanym działaniu i zgodnie z wytycznymi”.

Zagadnienie regurgitacji i refluksu przedstawił pan prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek. Wykładowca rozpatrywał czy stan taki jest fizjologią, czy patologią. Jak się okazało, to co u noworodków i małych dzieci jest fizjologią, ten sam stan diagnozowany u osób dorosłych i starszych będzie już patologią i pełnoobjawową chorobą refluksową.

Zobacz również
żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Dr Magdalena Skrzyp-Knapek, neurologopeda przestawiła, czym jest neofobia pokarmowa, oraz dość rzadko omawiany ARFID. Problem z przyjmowaniem jedzenia z perspektywy neurologopedycznej jest postrzegany inaczej niż ze strony dietetycznej. Problem zbyt krótkiego lub zbyt długiego wędzidła językowego, rozszczep podniebienia lub wargi, przypadki dysfagii i wiele innych trudnych przypadków klinicznych wymaga odpowiednich metod karmienia, i doboru akcesoriów do podawania pokarmu.

Dzień wykładowy zakończyły prelekcje dotyczące postępowania żywieniowego w otyłości u dzieci. Wykładowcy przytoczyli wyniki kontroli NIK dotyczące sytuacji w kraju dotyczącego skali występowania otyłości wśród dzieci. Problem jest złożony i dotyczy pokaźnego odsetka najmłodszych. Prowadzący wskazywali na konieczność podejścia interdyscyplinarnego, ścisłej współpracy dietetyków z lekarzami.

Podsumowanie

Konferencja „Żywienie dziecka Wczoraj i dziś. Praktyka oparta na faktach” to jedno z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych, dotyczących postępowania w żywieniu pediatrycznym. Zebrani wykładowcy to uznane autorytety z tej dziedziny. Prelegenci podczas konferencji przedstawili wyniki aktualnych badań oraz nowe spojrzenie na złożoną tematykę. Różnorodność zagadnień, sprawne prowadzenie i moderacja przebiegu konferencji oraz przedstawione liczne przypadki kliniczne sprawiły, że „Żywienie dziecka Wczoraj i dziś. Praktyka oparta na faktach” uznać można za sukces edukacyjny. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje tego wartościowego wydarzenia!