ADF czyli post co drugi dzień a redukcja masy ciała

Avatar photo
adf

W ostatnich latach gwałtownie wzrosła liczba badań nad wpływem różnych rodzajów diet, w których główną rolę odgrywa post, zarówno na modelach zwierzęcych, jak i na ludziach. Nowe badanie pokazuje, że ścisły post co drugi dzień może być ważną alternatywą dla liczenia kilokalorii w diecie oraz może mieć podobne efekty, przynosząc jednocześnie korzyści różnym procesom biologicznym.

Czym jest ADF?

„ADF jest jedną z najbardziej ekstremalnych interwencji dietetycznych i nie zostało jak do tej pory wystarczająco zbadane w randomizowanych kontrolowanych badaniach” – informuje Frank Madeo, profesor Uniwersytetu Karla Franzensa w Grazu w Austrii.

Ostatnie badanie dotyczyło postu co drugi dzień (ang. alternate day fasting, ADF), aby sprawdzić, czy jest to realna alternatywa dla innych metod, takich jak przerywany post (IF) lub ograniczenie kaloryczne. Naukowcy odkryli, że wiele korzyści zdrowotnych towarzyszyło utracie masy ciała u uczestników, którzy stosowali ADF. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Cell Metabolism”.

Badanie

Badacze – wielu z Uniwersytetu Medycznego w Grazu w Austrii – przeprowadzili randomizowane kontrolowane badanie. Przyjęli 60 uczestników w 4-tygodniowym badaniu i losowo przydzielili ich do grupy ADF lub grupy kontrolnej. Uczestnicy grupy kontrolnej mogli jeść, co chcieli, kiedy tylko chcieli, a grupa ADF na przemian stosowała 36-godzinny post i 12 godzin nieograniczonego jedzenia.

Przebieg

Naukowcy badali grupę ADF poprzez ciągłe monitorowanie poziomu glukozy, aby upewnić się, że nie spożywają żywności podczas postu. Uczestnicy prowadzili również dzienniczki spożycia podczas dni postu. Zespół pracował również z 30 osobami, które stosowały ścisłą dietę ADF przez ostatnie 6 miesięcy lub dłużej, aby ocenić długoterminowe bezpieczeństwo tej praktyki. Wszyscy uczestnicy mieli zdrową masę ciała i ogólnie dobry stan zdrowia.

głód adf
© Aleksandr Davydov / 123RF

Wyniki

Podczas gdy osoby z grupy ADF często kompensowały część niespożytych kilokalorii podczas postu, gdy pozwalano im jeść, nie rekompensowały ich w 100%-ach. Ogólnie rzecz biorąc, doświadczyli średniego ograniczenia kilokalorii około 35% i stracili średnio 3,5 kg podczas 4-tygodniowego badania. Zauważono też inne korzyści zdrowotne. Uczestnicy grupy ADF mieli obniżone poziomy rozpuszczalnej międzykomórkowej cząsteczki adhezji -1, markera powiązanego z stanem zapalnym i chorobami związanymi z procesem starzenia się. Mieli również niższy poziom hormonu tarczycy, trijodotyroniny, bez żadnych problemów z czynnością tarczycy. Wcześniejsze badania wiązały obniżony poziom tego hormonu z długowiecznością. Dodatkowo grupa ADF miała m.in. niższy poziom cholesterolu i zmniejszoną zawartość tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha.

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.07.016

Dlaczego właśnie ograniczenie kilokalorii i post powodują tak wiele korzystnych skutków, nie jest jeszcze do końca jasne” – mówi dr Thomas Pieber, dyrektor Endocrinology na Uniwersytecie Medycznym w Grazu. „Wygoda w ścisłym ADF polega na tym, że uczestnicy nie muszą liczyć posiłków i spożytych kilokalorii: po prostu nic nie jedzą przez 1 dzień”.

Wcześniejsze badania wykazały, że stosujący ADF długoterminowo mogą doświadczać niedożywienia i upośledzenia funkcji odpornościowych. Jednak naukowcy nie znaleźli żadnych problemów z odpornością w obecnej grupie, która stosowała ADF przez 6 miesięcy lub dłużej. Chociaż badanie to ujawniło zalety ADF, autorzy nie zalecają tego sposobu odżywienia się jako czegoś, co każdy powinien praktykować. Ostrzegają również przed innymi zastrzeżeniami.

Zobacz również
kalprotektyna

Podsumowanie

Uważamy, że dla niektórych osób otyłych jest to dobry sposób na redukcję masy ciała, a może nawet być użyteczną interwencją kliniczną w chorobach wywołanych  stanem zapalnym” – mówi prof. Frank Madeo z Institute of Molecular Biosciences w University of Graz. „Jednak zanim będzie mogła być stosowana w codziennej praktyce, potrzebne są dalsze badania”.

Naukowcy ostrzegają również przed postem, podczas infekcji wirusowej. Zalecają skonsultowanie się z lekarzem przed podjęciem nowej diety, szczególnie takiej, która jest tak surowa jak ADF.

W przyszłości naukowcy planują zbadać skutki ścisłego ADF u różnych grup osób, w tym osób z otyłością i cukrzycą. Planują również porównać ADF z innymi interwencjami dietetycznymi i dalej badać mechanizmy molekularne w modelach zwierzęcych.

Źródło: Slaven Stekovic, Sebastian J. Hofer, Norbert Tripolt, Miguel A. Aon, Philipp Royer, Lukas Pein, Julia T. Stadler, Tobias Pendl, Barbara Prietl, Jasmin Url, Sabrina Schroeder, Jelena Tadic, Tobias Eisenberg, Christoph Magnes, Michael Stumpe, Elmar Zuegner, Natalie Bordag, Regina Riedl, Albrecht Schmidt, Ewald Kolesnik, Nicolas Verheyen, Anna Springer, Tobias Madl, Frank Sinner, Rafael de Cabo, Guido Kroemer, Barbara Obermayer-Pietsch, Jöm Dengjel, Harald Sourij, Thomas R. Pieber, Frank Madeo. Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy, Non-obese Humans. Cell Metabolism, 2019;