Rozwiąż QUIZ i zdobądź e-certyfikat! Finał 1. edycji Akademii Probiotykoterapii

Avatar photo
lactobacillus

Dzisiaj w Klubie Doskonalenia Dietetyków znajdziecie ostatni, piąty odcinek 1. edycji Akademii Probiotykoterapii, w której odkrywamy najnowsze doniesienia naukowe dotyczące mikrobioty i jej wpływu na różne aspekty zdrowia.

Skorzystaj z poniższego linka i obejrzyj najnowszy odcinek i rozwiąż Quiz Wiedzy.

LINK:  https://bit.ly/3Ifw5iW

materiałsponsorowany #multilac

Czego dowiesz się w dzisiejszym odcinku Akademii?

Wpływ inhibitorów pompy protonowej na mikrobiotę jelitową i rola probiotyków w łagodzeniu skutków ubocznych

Inhibitory pompy protonowej (IPP) są kluczowym elementem w leczeniu wielu chorób dotyczących odcinka żołądkowo-przełykowego przewodu pokarmowego. Ich działanie polega na blokowaniu ATP-azy, enzymu odpowiedzialnego za „pompowanie” jonów wodorowych do wnętrza żołądka, co prowadzi do obniżenia produkcji kwasu solnego. Jednakże, długotrwałe stosowanie IPP może wpływać na skład i funkcjonowanie mikrobioty jelitowej, prowadząc do dysbiozy.

Skutki uboczne przyjmowania IPP

IPP są stosowane w przypadkach takich jak choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej. Podawane są również w stanach zapalnych przełyku, a także w kombinacji z lekami przeciwbakteryjnymi do eradykacji Helicobacter pylori. Stosowanie IPP może jednakj też prowadzić do problemów takich jak zaburzenia wchłaniania składników odżywczych (wapń, magnez, żelazo, witamina B12). Długotrwała terapia tymi środkami powoduje między innymi zwiększone ryzyko infekcji bakteryjnych (np. Clostridium difficile), problemy nerkowe, zaburzenia funkcji wątroby oraz zmiany w mikrobiocie jelitowej.

Długotrwałe stosowanie IPP wpływa na przetrwanie i migrację niepożądanych bakterii w przewodzie pokarmowym, co zwiększa ryzyko dysbiozy jelitowej. Badania wykazały, że IPP mogą indukować nadmierny wzrost bakterii w jelicie cienkim i zmieniać skład mikrobioty, co predysponuje do infekcji bakteryjnych.

Co mówią nowe badania na ten temat?

Metaanaliza przeprowadzona przez Zhang i współpracowników wskazuje na zmiany w mikrobiocie jelitowej związane z przyjmowaniem IPP. Badacze wskazali na spadek różnorodności mikrobioty oraz zmiany w obfitości niektórych rodzajów bakterii jak Ruminococcaceae i Lachnospiraceae. Zmiany te mogą wpływać na metabolizm węglowodanów i funkcję metaboliczną organizmu, w tym pracę wątroby.

Stosowanie IPP może prowadzić do znaczących zmian w mikrobiocie jelitowej, co ma wpływ na zdrowie i funkcje organizmu. Probiotyki i synbiotyki mogą odgrywać kluczową rolę w łagodzeniu tych zmian i wspieraniu kondycji jelit u pacjentów przyjmujących IPP. Naukowcy podkreślają jednak, że konieczne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć te interakcje i zoptymalizować strategie leczenia.

Zobacz również
baobab

Szczegóły na temat badania oraz kończący wiosenną edycję Akademii QUIZ w Klubie pod poniższym linkiem:

LINK: https://bit.ly/3Ifw5iW

materiałsponsorowany #multilac

Bibliografia:

  1. Zhang, J., Zhang, C., Zhang, Q., Yu, L., Chen, W., Xue, Y., & Zhai, Q. (2023). Meta-analysis of the effects of proton pump inhibitors on the human gut microbiota. BMC microbiology23(1), 171.
  2. Horvath, A., Leber, B., Feldbacher, N., Steinwender, M., Komarova, I., Rainer, F., … & Stadlbauer, V. (2020). The effects of a multispecies synbiotic on microbiome-related side effects of long-term proton pump inhibitor use: A pilot study. Scientific reports10(1), 2723.