Mikroflora jelitowa u niemowlęcia a nadmierna masa ciała u nastolatka

Avatar photo
mikrobiota jelita

Ocena mikroflory jelitowej niemowląt może pomóc zidentyfikować dzieci, które są zagrożone występowaniem nadwagi lub otyłości, jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w czasopiśmie „mBio”.

Mikrobiom to pierwszy sygnał wykrycia zagrożenia otyłością?

Badania wykazały, że skład mikroflory jelitowej w wieku 2 lat jest związany z indeksem masy ciała (BMI) w wieku 12 lat. Ponadto BMI w wieku 2 lat nie było znacząco wyższe u dzieci, które później miały nadmierną masę ciała, co wskazuje, że skład mikrobiomu jelitowego może być najwcześniejszym znakiem ostrzegawczym do wykrywania otyłości.

Badanie przeprowadzono na University of Colorado Anschutz Medical Campus przy współpracy z Norwegian Institute of Public Health w Oslo. Jak komentują autorzy: „Jeśli nasze wyniki zostaną potwierdzone w innych badaniach, mikroflora jelit może odgrywać ważną rolę w przewidywaniu występowania otyłości, aby zidentyfikować zagrożone dzieci w wczesnym etapie życia”.

O badaniu – Norwegian Microbiota Study

Badanie NoMIC (Norwegian Microbiota Study) rozpoczęło się w 2002 roku w celu analizy mikrobiomu jelitowego we wczesnym okresie życia.

Przebieg

Badanie rekrutowało matki i niemowlęta w szpitalu w momencie porodu.

W wieku 12 lat 20% z 165 dzieci w kohorcie miało nadwagę lub otyłość.

Naukowcy porównali BMI w wieku 12 lat z próbkami mikroflory jelitowej zebranych w okresie dzieciństwa w wieku: 4 dni, 10 dni, miesiąca, 4 miesięcy, roku i 2 lat. Przeprowadzili sekwencjonowanie genów 16s rRNA na próbkach mikroflory jelitowej.

Sprawdzono, czy istnieją specyficzne taksany, które rokują późniejsze BMI w każdym punkcie czasowym.

Wyniki

Naukowcy stwierdzili jakościowe różnice w składzie dziecięcej mikroflory jelitowej w wieku 10 dni i 2 lat, które były związane z wartością wskaźnika z-score BMI w wieku 12 lat. Z-score BMI to znormalizowany wskaźnik masy ciała (niezależny od wieku i płci).

We wczesnych punktach czasowych istniała pewna zależność pomiędzy taksonami mikroflory jelitowej, a późniejszym BMI, ale ten związek był znacznie silniejszy z upływem lat. […] Dzieci, które stały się otyłe w późniejszym okresie życia, nie miały wysokiego wskaźnika z-score BMI w wieku 2 lat” – jak komentuje dr Stanisławski, jeden z autorów analizy.

Dr Stanisławski przypomina, że badanie miało pewne ograniczenia, ponieważ cała grupa badanych pochodziła z Norwegii. Badania te muszą zostać powtórzone w innych kohortach. „Lepiej jest wcześnie zidentyfikować zagrożone dzieci, łatwiej jest zapobiegać otyłości niż ją leczyć” – powiedziała dr Stanisławski.

Zobacz również
alzheimer dieta mind

Wnioski

Naukowcy odkryli, że niektóre drobnoustroje jelitowe, które ogólnie uważa się za korzystne zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, wiązały się z większym BMI w dzieciństwie. To podkreśla, że nie w pełni rozumiemy dynamikę procesu kolonizacji jelita.

Naukowcy zwracają uwagę na to także, że jednym ze sposobów na poprawę stanu mikrobioty jelitowej u dzieci i dorosłych jest prowadzenie dobrze zbilansowanej diety z dużą ilością różnych rodzajów warzyw i zawartością błonnika pokarmowego.

Przyszłe badania będą koncentrować się na dalszej analizie procesu kolonizacji w odniesieniu do innych wskaźników zdrowia metabolicznego u dzieci.

Źródło: Maggie A. Stanislawski, Dana Dabelea, Brandie D. Wagner, Nina Iszatt, Cecilie Dahl, Marci K. Sontag, Rob Knight, Catherine A. Lozupone, Merete Eggesbø. Gut Microbiota in the First 2 Years of Life and the Association with Body Mass Index at Age 12 in a Norwegian Birth Cohort. mBio, 2018; 9 (5)