Nowe możliwości diagnozowania choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci

Avatar photo
choroba

Jak sugeruje nowe badanie naukowców z Ohio State University (USA) badanie krwi może potencjalnie przyspieszyć trafną diagnozę – i właściwe leczenie – choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci. Stwierdzono, że dzieci z zaburzeniem dwubiegunowym miały wyższe poziomy białka wiążącego witaminą D (ang. Vitamin D Binding Protein, VDBP) niż dzieci bez tych zaburzeń. Wyniki opublikowano w „Translational Psychiatry”.

Posłużenie się badaniem krwi w celu potwierdzenia choroby afektywnej dwubiegunowej może poprawić opiekę i skrócić obecnie blisko 10-letni średni okres między początkiem schorzenia a diagnozą. W badaniu zbadano poziom białka wiążącego witaminę u 36 pacjentów i stwierdzono, że u dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową poziom VDBP był o 36% wyższy niż u osób bez tych zaburzeń.

Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci może być bardzo trudna do odróżnienia od innych zaburzeń, szczególnie u młodzieży z pewnymi typami depresji. Szybka diagnoza i odpowiednie leczenie łagodzi cierpienie dziecka i rodziny oraz może potencjalnie zmniejszyć ryzyko samobójstwa.  Wrażliwe i specyficzne biomarkery mogą dać klinicystom możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego leczenia i skrócić czas diagnozy. Istnieje jednak potrzeba dalszych badań, aby potwierdzić, czy test poziomu białka wiążącego witaminę D może okazać się cennym narzędziem w praktyce.

Część kliniczna badania pilotażowego została przeprowadzona w Harding Hospital w Ohio State’s Wexner Medical Center i obejmowała 13 dzieci bez zaburzeń nastroju, 12 dzieci ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową i 11 dzieci z tzw. dużą depresją (ang. major depressive disorder, MDD). Białko wiążące witaminę D odgrywa rolę w procesie zapalanym mózgu. Badacze przyjrzeli się także markerom stanu zapalnego we krwi, ale nie znaleźli żadnych istotnych korelacji.

Dotychczas znalezienie wiarygodnego markera krwi do diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej było bardzo trudne. W  badaniach wykorzystano skomplikowaną technikę oceny osocza krwi. Było to pomocne aby zidentyfikować białko wiążące witaminę D jako potencjalny cel diagnostyczny. Jeśli dalsze badania potwierdziłyby wyniki, opracowanie testu krwi byłoby dość prostą i stosunkowo tanią metodą diagnostyczną.  Naukowcy obecnie szukają wsparcia dalszych badań z użyciem krwi, która została już pobrana od pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, w tym osób dorosłych.

Zobacz również
depresja sport

Badania zostały wsparte przez National Institutes of Health oraz National Centre for Researches.

Źródło: Brawnie Petrov, Ayat Aldoori, Cindy James, Kefeng Yang, Guillermo Perez Algorta, Aejin Lee, Liwen Zhang, Tao Lin, Reem Al Awadhi, Jonathan R. Parquette, Arpad Samogyi, L. Eugene Arnold, Mary A. Fristad, Barbara Gracious, Ouliana Ziouzenkova. Bipolar disorder in youth is associated with increased levels of vitamin D-binding protein. Translational Psychiatry, 2018; 8 (1)