O ile konkretnie aktywność fizyczna obniża ryzyko śmierci?

Avatar photo
trening

Aktywność fizyczna jest niezaprzeczalnie podstawą zdrowego stylu życia. To ona jest podstawą modelu piramidy żywieniowej. To ona również jest polecana przez WHO zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

Dowodów na ten efekt mamy bardzo wiele. Badacze poszli jeszcze o krok dalej. W nowym artykule opublikowanym w renomowanym Jama Internal Medicine (impact factor = 21,9) mierzą dokładny efekt.

Ile ćwiczyć dla zdrowia?

Badanie bazuje na danych National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). 4840 Amerykanów nosiło przez tydzień akcelerometr. Badani byli w wieku 40-85 lat. Na podstawie danych zdecydowano się podzielić ich na 8 grup w zależności od czasu, jaki poświęcili aktywności fizycznej. Dane te porównano do ilości zgonów po 10 latach. Dane oczyszczono też z wpływu innych czynników (wiek, płeć, BMI, dieta, choroby, etc.). Wnioski?

sport
francesco83 / 123RF

Wyniki

Zwiększenie aktywności dziennie o”Spadek ryzyka śmierci rocznie
10 minut6,9%
20 minut13,0%
30 minut16,9%
Dane odnoszą się do średniej i intensywnej aktywności fizycznej

W przeprowadzonym badaniu pojawiły się pewne różnice dla różnych grup społecznych. Zwiększenie aktywności o 10 minut najbardziej służyło mężczyznom (8,0%). Dla kobiet wyniosło 5,9%.

Zobacz również
kursy dietetyczne promocja

Podsumowanie

Badanie stanowi cenny wkład w oszacowanie, jak istotne jest promowanie aktywnego stylu życia. Dla Stanów Zjednoczonych badacze szacują, że 10 minut dziennej aktywności więcej przyniosłoby 110 tysięcy zgonów rocznie mniej.

Źródło:

Saint-Maurice PF, Graubard BI, Troiano RP, et al. Estimated Number of Deaths Prevented Through Increased Physical Activity Among US Adults. JAMA Intern Med. Published online January 24, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2021.7755