Recenzja: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka – Ciborowska, Rudnicka (2014) – wydanie IV

Tytuł: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka
Autorzy: Helena Ciborowska, Anna Rudnicka
Rok wydania: 2014 (wydanie IV – rozszerzone i uaktualnione)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Ilość stron: 660

Książka „Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka”, jest publikacją skierowaną do dietetyków, żywieniowców i nauczycieli. Składa się z 4 głównych rozdziałów:

  1. Podstawy żywienia człowieka z elementami biochemii
  2. Klasyfikacja i charakterystyka diet
  3. Żywienie w wybranych chorobach
  4. Żywienie dzieci zdrowych i chorych.

To już IV wydanie książki, które zawiera aktualne informacje w dziedzinie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Wydanie to zostało również poszerzone o treści dotyczące leczenia żywieniowego ( dojelitowego i pozajelitowego), zwłaszcza preparatów, które są w nim stosowane oraz mieszanek żywieniowych dla niemowląt, a także najnowsze wytyczne dotyczące postępowania i żywienia osób z cukrzycą.

Każdy z rozdziałów podzielony jest na podrozdziały, dzięki czemu całość jest bardziej przejrzysta, a czytelnik jest w stanie szybko znaleźć informacje, na interesujący go temat.

Książkę czyta się bardzo dobrze, prezentowane w niej treści są usystematyzowane, tak więc czytelnik nie porusza się w chaosie. To kompendium wiedzy, która jest niezbędna dla każdego studenta dietetyki, nauk o żywieniu, jak również dla osób, które już działają w zawodzie.

Treści zawarte w rozdziałach są bogate, oraz pisane językiem jasnym i zrozumiałym dla czytelnika.

Najważniejsze informacje, zostały przedstawione za pomocą schematów, zebrane w tabele, co ułatwia naukę zawartych w nich treści. W tekście pojedyncze wyrazy, czy zagadnienia zostały wytłuszczone, dzięki temu, czytelnik wie na co szczególnie zwrócić uwagę.

Rozdział III dotyczący żywienia w różnych jednostkach chorobowych, został usystematyzowany według chorób poszczególnych układów, co ułatwia wyszukiwanie zaleceń pod daną jednostkę chorobową. Czytelnik znajdzie tu zalecenia dotyczące wielu chorób, różnych układów w naszym ciele. W wydaniu tym bardzo dobrze zostały przedstawione zalecenia żywieniowe i postępowanie dietetyczne w chorobach nerek. Wydają się one bardziej czytelne i łatwiejsze do przyswojenia, w porównaniu z informacjami w wydaniach wcześniejszych. Brakuje niestety podrozdziału, który byłby poświęcony chorobom układu endokrynologicznego, np. chorobom tarczycy, czy zaburzeniom autoimmunologicznym, o których w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo, a w których odpowiednie żywienie odgrywa bardzo ważną rolę.

Zobacz również

Dużym plusem wydania IV, jest poszerzenie informacji na temat leczenia żywieniowego, które również w ostatnich latach zyskało szersze poznanie . W podrozdziale mu poświęconym, znajdziemy najważniejsze informacje o tej dziedzinie medycyny, jak również będziemy mogli zapoznać się z preparatami do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, które zostały tu opisane w formie tabel.

Rozdział poświęcony żywieniu dzieci zdrowych i chorych, podobnie jak trzy poprzednie, również został przedstawiony dość obszernie. Znajdziemy tu aktualne informacje dotyczące żywienia dzieci, aktualne schematy żywieniowe niemowląt karmionych piersią i mieszankami zastępczymi. Poszczególne podrozdziały opisują zalecenia żywieniowe w różnych jednostkach chorobowych, alergiach i innych schorzeniach, które dotykają dzieci. Podobnie jak w poprzednich rozdziałach najważniejsze informacje zostały pogrubione, przedstawione za pomocą schematów, tabel.

Ogólne wrażenia po zapoznaniu się z całością podręcznika, są jak najbardziej pozytywne. Widać, że praca nad IV wydaniem była dość mozolna, ale bardzo owocna. Autorom książki udało stworzyć się książkę, która jest jak najbardziej godna polecenia każdemu studentowi dietetyki i nauk o żywności, ale także osobom, które interesują się żywieniem.