Advertisement

Retatrutyd — nowy, skuteczniejszy lek na otyłość? Wyniki badań

Avatar photo

Naukowcy ogłosili wyniki drugiej fazy badań nowego leku Eli Lilly Company na otyłość. Rezultaty ogłoszono w The New England Journal of Medicine. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest retatrutyd?

Retatrutyd to agonista zależnego od glukozy polipeptydu insulinotropowego, glukagonopodobnego peptydu 1 i receptorów glukagonu. Obecne badania mają na celu poznanie reakcji organizmu na jego stosowanie.

O badaniu

Przeprowadzone badanie objęło 338 osób na okres 24 tygodni i różne dawki retatrutydu LY3437943 (placebo, 1 mg, 4 mg, 8 mg i 12 mg). Badanie było podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane pod kątem placebo. Było finansowane przez Eli Lilly. Uczestnicy to osoby z nadwagą lub otyłością jednak bez współwystępującej cukrzycy. Główne działania niepożądane były związane ze zwiększeniem dawki leku ze strony układu pokarmowego. Miały one lekkie lub średnie nasilenie. Były one mniejsze po obniżeniu dawki początkowej. Zauważono także tymczasowy wzrost tętna, który osiągał szczyt po 24 tygodniach, jednak później malał.

Średnia redukcja masy ciała badanych wyniosła przy najwyższej dawce aż 17,5% (18,7 kilograma) po 24 tygodniach.

Po 48 tygodniach leczenia (najwyższa dawka leku) wykazano 24,2% redukcji masy ciała (26,2 kilograma).

Co ciekawe, okres ten nie wyczerpywał działania leku, więc można domniemywać, że korzyści z dalszego stosowania byłyby również widoczne.

Obniżenie masy ciała — inne korzyści

Jak można się spodziewać tak istotna redukcja masy ciała u osób z nadwagą i otyłością przyniosła również poprawę parametrów ciśnienia krwi, cholesterolu i glukozy. O dalszych postępach będziemy informować na bieżąco.

Uwaga: ten artykuł ma charakter informacyjny i jest skierowany wyłącznie do dietetyków. Nie jest to porada medyczna ani sugestia dotycząca leczenia.

Na podstawie:

Jastreboff, A. M., Kaplan, L. M., Frías, J. P., Wu, Q., Du, Y., Gurbuz, S., … & Hartman, M. L. (2023). Triple–Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity—A Phase 2 Trial. New England Journal of Medicine.