Wpływ konsumpcji orzecha włoskiego na mikroflorę jelitową człowieka oraz metaboliczne markery zdrowia

Avatar photo
orzechy włoskie

Orzech włoski to produkt, który stanowi ciekawy projekt badań ze względu na bardzo szeroki wachlarz prozdrowotnych zdolności. Głównie kojarzymy ten produkt, jako dobry na mózg oraz posiadający bardzo korzystny profil kwasów tłuszczowych (kwas alfa – linolenowy ALA). Jednak informacje te są zbyt ogólne, aby mówić, iż produkt ten faktycznie charakteryzuje się prozdrowotnym wpływem na organizm.

Przeprowadzono, więc randomizowane próby, które miały sprawdzić, w jaki sposób orzechy włoskie wpływają na mikroflorę jelitową człowieka oraz czy wykazują w ten sposób działanie prozdrowotne względem markerów zdrowotnych ( cholesterol LDL).

Próby przeprowadzone na grupie zdrowych mężczyzn oraz kobiet (18 badanych) o średniej wieku 53 lat, średnie BMI 28.8. Badanie polegało na podawaniu grupie osób: 42 g orzechów włoskich na dobę przez 3 tygodnie. Wyniki porównano z osobami, które w ciągu tego okresu nie przyjmowały w jadłospisie orzechów włoskich.

Wyniki badań:

Po okresie badawczym stwierdzono, że u osób spożywających orzechy włoskie przez okres 3 tygodni zanotowano o 49-160% więcej bakterii z rodzaju: Faecalibacterium, Clostridium, Dialister i Roseburia, w dodatku otrzymano również wzrost bakterii z rodzaju Ruminococcus, Dorea, Oscillospira i Bifidobacterium o 16-38%.

Kolejno skupiono się na zawartości wtórnych kwasów żółciowych w kale i odnotowano spadek kwasu deoksycholowego oraz kwasu litocholowego następująco o 25% i 45% w porównaniu do próby kontrolnej.

Stwierdzono również spadek stężenia cholesterolu LDL w surowicy o 7%, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Zobacz również
ciąża

Podsumowanie

Z badania można wysnuć wniosek, iż spożycie odpowiedniej ilości orzechów włoskich przyczynia się do poprawy składu mikroflory przewodu pokarmowego, co w efekcie może wpłynąć na redukcję czynników chorobotwórczych. Szczególną uwagę skupić można na bakteriach z rodzaju: Faecalibacterium i Roseburia. Wyniki sugerują, że spada również liczba czynników prozapalnych (wtórnych kwasów tłuszczowych) oraz cholesterolu LDL.

Dzięki temu badaniu łatwo wywnioskować, iż orzech włoski to produkt, który zdecydowanie powinien stanowić jeden z podstawowych elementów naszego planu żywieniowego. Oczywiście nie należy zapominać o tym, iż produkt ten zaliczany jest do alergenów, dlatego włączenie go do diety w dużej ilości najlepiej skonsultować z dietetykiem.

Piśmiennictwo:

1. Hannah D Holscher., Heather M Guetterman., Kelly S Swanson., Ruopeng An., Nirupa R Matthan., Alice H Lichtenstein., Janet A Novotny., David J Baer.: Walnut Consumption Alters the Gastrointestinal Microbiota, Microbially Derived Secondary Bile Acids, and Health Markers in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Nutrition, 03 May 2018